Наказания "лишаване от свобода" за срок от 2 г., чието изпълнение е отложено за 4 г., и "глоба" от 10 000 лв. постанови окончателно ВКС по дело за купуване на гласове от кмета на с. Узунджово.

Това съобщават от пресцентъра на ВКС.

През 2015 г. Софийският апелативен съд потвърди осъдителната присъда на Софийски градски съд, с която кметът на хасковското село Узунджово Деян Ванчев е признат за виновен в купуването на гласове.

През 2015 г. подсъдимият Ванчев участва в местни избори като кандидат за кмет на селото. Той е признат за виновен, че в хода на предизборната кампания е посещавал домове и се срещал с местни хора, като с цел да бъдат склонени да гласуват в негова полза, той давал пари както на отделни лица, така и на представители на семейства, които следвало да ги разпределят между роднини.

За извършените престъпления на подсъдимия Ванчев е наложено едно общо наказание от 2 години "Лишаване от свобода" с 4-годишен изпитателен срок, глоба в размер на 10 000 лв. и лишаване от правото да заема изборна и държавна и обществена длъжност за срок от 4 години, считано от влизане на присъдата в сила.

Деян Ванчев обжалва присъдата пред Върховен касационен съд.

Осъдиха кмета на Узунджово за купуване на гласове

Осъдиха кмета на Узунджово за купуване на гласове

Трябва да плати и глоба от 10 000 лева

Тричленният състав на ВКС приема касационната жалба за неоснователна. Не са основателни доводите за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Оплакванията са напълно идентични с тези, посочени във въззивната жалба, като те са обсъдени и мотивирано отхвърлени от САС като неоснователни с аргументи, които съставът на ВКС споделя напълно. Във връзка с доводите, свързани със събирането и оценката на доказателствата и доказателствените средства, в мотивите на ВКС се посочва: "В рамките на аналитичната си дейност, САС не е допуснал превратна интерпретация на доказателствената съвкупност, подценяване или надценяване на едни доказателства за сметка на други, а е оценил последните според действителното им съдържание и значение. Не са игнорирани доказателства или доказателствени средства, обсъждането на които би довело до фактически изводи, различни от установените от въззивната инстанция."

Според върховните съдии не е допуснато и нарушение на материалния закон.

ВКС казва още, че "В случая сочените от защитата обстоятелства не са многобройни, както не е налице и такова с изключителен характер. Нещо повече, процесуалното поведение на подсъдимия правилно не е ценено като смекчаващо обстоятелство, доколкото същото е процесуално дължимо от Ванчев с оглед качеството му на обвиняем/подсъдим в наказателното производство."

Тричленният състав на ВКС не констатира основание за намеса в насока намаляване размера на наложените на подсъдимия наказания - "лишаване от свобода" за срок от 2 г., "глоба" в размер на 10 000 лв., "лишаване от право да заема изборна държавна и обществена длъжност" за срок от 4 г., както и по отношение размера на изпитателния срок. Според върховните съдии определените наказания освен законосъобразни са и справедливо отмерени, като същите са съответни на степента на обществена опасност на деянието, на смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства.