Почти половината от заведенията, които са били проверени от пожарникарите, са се оказали с някакви пропуски или нарушения в противопожарната си безопасност, съобщиха от МВР.

Най-честите нарушения, които са били намерени, са липсата на пожарогасители или наличието на стари и неизправни. Също така са липсвали планове за евакуация, аварийно осветление, а на някои места аварийните изходи са били запречени.

Инспекторите са направили ударна акция в навечерието на студентския празник 8 декември, когато хиляди младежи се събират в заведения, ресторанти, барове, дискотеки и всякакви обществени места.

За да се избегнат фатални развръзки и инциденти, от пожарната са обърнали специално внимание именно на този тип заведения по време на акцията. До този момент има проверени 561 обекта. В 247 от тях има нарушения на изискванията за пожарна безопасност.

Между проверените са и концертни зали, почивни станции, хотели и хижи.

Най-голямо внимание е обърнато на условията за осигуряване на евакуация, изправността на пожарогасителите, също и състоянието на отоплителните уреди и електрическите и вентилационните инсталации. Проверявани са били и датчиците за дим.

Инспекторите са дали инструкции на собствениците и управителите, както и на персонала по заведенията как да се справят с пожари, аварии и опасни ситуации.