Петчленният състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на тричленката за таксите на частните съдебни изпълнители за събиране на парични вземания, съобщиха от ВАС.

Делото е за последното изменение на т.26 от раздел II "Пропорционални такси" на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с постановление на Министерски съвет №52/05.03.2013 г. То беше отменено от първата инстанция на ВАС на 12 май 2020 г.

Депутатите подкрепиха омбудсмана срещу свръхправомощията на ЧСИ

Депутатите подкрепиха омбудсмана срещу свръхправомощията на ЧСИ

Сериозен проблем е и това, че не се предвижда съдебният изпълнител да извършва проверка

След това срещу решението на тричленния състав на ВАС бе обжалвано и от Министерския съвет, и от Камарата на частните съдебни изпълнители и от министъра на правосъдието.

Според ВАС, с последното изменение на Тарифата минималният размер на таксите е бил намален и няма пропорционални такси, които да са над десет процента от цената на вземането, което е било възможно преди оспореното изменение.

Така е постигната целта на изменението на тарифата. Тя е и в пълно съответствие с нормата на чл. 83, ал. 2 Закона за частните съдебни изпълнители, изискваща сборът от всички пропорционални такси да не надвишава една десета от задължението.

Омбудсманът иска по-строг контрол на фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ

Омбудсманът иска по-строг контрол на фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ

Оплакванията на граждани са се увеличили през извънредното положение

Според петчленния състав на ВАС, тричленката неправилно е преценила, че не са постигнати промените. От петчленката смятат, че решението противоречи на чл.6 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и непостига поставената цел за намаление на икономическата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната.