Законът за адвокатурата не среща подкрепа от народните представители. Грубо се погазва законът с действията на КПКОНПИ, Специализираната прокуратура и Съд, извършвайки претърсвания в адвокатски кантори.
За това предупредиха юристи на пресконференция в БТА.

Защитниците обясниха, че съществуват и проблеми с достъпа до Единния регистър на Адвокатурата.

Според действащия Закон за адвокатурата защитниците имат неприкосновеност. "Напомняме на КПКОНПИ, Специализираната прокуратура и съд, че освен НПК и НК, в българското законодателство има и Конституция, както и Закон за адвокатурата", казаха адвокатите.

234 адвоката са подкрепили отворено писмо до българските институции. То е адресирано до председателя на Висшия адвокатски съвет, до главния прокурор, председателя на ВСС, както и до Съюза на юристите. В него защитниците настояват за независимост и самоуправление. "Такава ли ще е практиката и ще можем ли да защитаваме клиентите или трябва да взимаме мерки за протекция на нашата кореспонденция", питат от Висшия адвокатски съвет.

Адвокат Велислав Величков обясни, че един от основните стълбове на правовата държава е адвокатурата. Ако имаме мълчалива и зависима адвокатура, правовата държава, според него, е застрашена. Адвокатите трябва да вземат действена и активна позиция в защита правата на гражданите, ефективността на съдебната власт и независимостта на правосъдието.

През изминалата година това от страна на Висшия адвокатски съвет не се случва, допълни Величков. Подписка с предложения за изменение на Закона за адвокатурата у нас не са довели до очакваните промени. На 23 февруари 2018 е проведено общо събрание на адвокатите, но протоколът от него все още не е изнесен. Това според Величков е безпрецедентен случай. Липсва всякаква прозрачност, категоричен беше той.

Радев призова адвокатите да утвърждават духа на закона, не буквата

Радев призова адвокатите да утвърждават духа на закона, не буквата

Той подчерта нарастващата роля на адвокатурата

На конференция на свободните юристи в Стара Загора са приети предложения към органите, които следва да подпомагат дейността на адвокатската професия.

Адвокатите настояват Висшия адвокатски съвет да предостави Консолидиран проект на закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата до 20 януари. След това ще се проведе национална конференция за негово утвърждаване преди той да бъде внесен в парламента. Величков се обяви против частични проекти, които са плод на дейността на единични колеги, които не са били обсъдени.

Адвокатите настояват да има отделна точка, с която да се дава отчет за взетите решения на общи събрания. Да се гласува декларация, с която да се поиска ефективна защита на правата и интересите на адвокатите, които с приетите закони от 2018 година са нарушени. По думите на Величков зачестява противозаконната намеса от страна на прокурори.

Ако не се изпълнят исканията адвокатите да продължат да заплащат членския си внос в пълен размер, няма да се превеждат дължимите на Висшия адвокатски съвет вноски, докато не се изпълнят в цялост решенията на адвокатите от 2018 година. Според Величков органът действа против техните интереси и затова не следва да получава от тях издръжка.

Юристът подчерта, че насрочването на множество съдебни заседания в рамките на един ден е порочна практика, която трябва да се промени.

Конкретния повод за откритото писмо до държавните органи е с искане за проверка за установяване дали българското законодателство е спазено в случая, в който се нарушава адвокатската тайна. Адвокатските книжа, досиета и други носители на информация са неприкосновени, не подлежат на проверка и изземване, изтъкна Александър Пелев.

Опасенията му са, че доверието на гражданите в адвокатите ще бъде изгубено, а наред с това ще се стигне до произвол при събиране на доказателства.