И трите адвокатски кантори са били претърсени в края на декември месец 2018 г. от спецпрокуратурата след сигнал за неотложност, подаден от ДАНС.
Това става ясно от отворено писмо на главния прокурор Сотир Цацаров, разпратено и до медиите, в което той отговаря на същото такова на Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет.

От "Правосъдие за всеки" видяха опит за отстраняване на Лозан Панов

От "Правосъдие за всеки" видяха опит за отстраняване на Лозан Панов

Протестират срещу искането на ВСС за Панов и тараша в адвокатските кантори

Сотир Цацаров припомня, че среща с Негенцова и нейния заместник Людмил Рангелов вече е имало и то по тяхна инициатива, на 10 януари 2019 година.
Именно на срещата ръководството на адвокатурата е било запознато подробно, включително и с доклади от извършени проверки, за които прокуратурата беше обвинена за нарушения на Закона за адвокатурата, неприкосновеността на адвокатски книжа и кореспонденция.

Още тогава е обяснено, че по това досъдебно производство след постъпила на 18.12.2018 година справка от ДАНС обосноваваща необходимост от спешни действия, 19.12.2018 г. са били извършени претърсвания и изземване на двадесет и два адреса при условията на неотложност.

"Въпреки наличието на същата неотложност и по отношение на помещения, ползвани от три лица, упражняващи адвокатска професия, само за тях са поискани и получени предварително разрешения от съда за претърсване и изземване.
В исканията до съда е отразено подробно качеството на лицата /адвокати/, както и че търсените документи не представляват адвокатски книжа, нито кореспонденция между адвокат и негови клиенти. Така претърсвания в тези помещения са извършени след получено разрешение от съд за това, издадено при спазване на разпоредбите на НПК", става ясно от отвореното писмо на Сотир Цацаров.

Главният прокурор заявява, че напълно подкрепя споделя мнението, че разпоредбите на Закона за адвокатурата следва да се спазват стриктно, за да се гарантира правото на всеки български адвокат свободно и независимо да упражнява своята професия.

По думите на Цацаров са недопустими каквито и да е нарушения на правата на адвоката по чл. 34 и чл. 35 от Закона за адвокатурата - неприкосновеност на адвокатски книжа и кореспонденция и разговори с клиент; забрана за разпит на адвокат за фактите, съдържащи се в тази кореспонденция и тези разговори и всичко, узнато във връзка с осъществяваната защита; право на свободни и неконтролирани срещи с клиент и т. н.

Адвокатите с обискирани кантори могат да осъдят България, смятат от Адвокатския съвет

Адвокатите с обискирани кантори могат да осъдят България, смятат от Адвокатския съвет

Законът не предвижда специална защита на адвокатските канторите, а на документите

Главният прокурор обаче посочва, че тези разпоредби не създават имунитет срещу наказателно преследване за престъпления, извършени от лице, упражняващо адвокатска професия - разпоредбите не са приложими при събиране на доказателства, които касаят лична престъпна дейност и не са свързани с професионалната дейност като адвокат и с отношенията адвокат - клиент.

"Колкото е недопустимо да се нарушават професионалните права на адвокати, толкова е недопустимо адвокатски кантори да се ползват за съхраняване на документи /които не са книжа на адвоката/ на други лица, с цел укриването им от разследващите органи и представянето им като кореспонденция между адвокат и клиент или адвокатски книжа", заявява Сотир Цацаров.

Също така Ръководството на прокуратурата изразява подкрепа за намерението на Висшия адвокатски съвет да инициира промени в действащото законодателство, които да създадат допълнителни гаранции за професионалните права на адвокатите.

Такива промени са нужни и по отношение на нотариусите и частните съдебни изпълнители, а главният прокурор вече се е ангажирал за изготвянето на проект на акт за методическо ръководство /инструкция/ за действията, които могат да се извършват от органите на досъдебното производство спрямо адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители.