Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество отрича твърденията на ръководителя на правния екип на Програма "Достъп до информация" Александър Кашъмов, че е осъдена по няколко дела за отказ да предостави обществена информация, както и че е с най-много отменени откази за достъп до такава информация.

В свое становище от КПКОНПИ посочват, че все още няма влязло в сила решение на съда за отмяна на постановените от нея откази за предоставяне на достъп до обществена информация по дела, които се водят от журналисти и неправителствени организации.

КПКОНПИ с най-много отменени откази за обществена информация

КПКОНПИ с най-много отменени откази за обществена информация

Едва 10% от институциите имат система за работа с електронните заявления

Едно от делата е обявено за решаване, а две са насрочени за разглеждане в открити заседания през октомври и ноември 2019 г., уточняват от Комисията и допълват, че до момента има само едно дело, което е приключило и по него има влязло в сила решение. То обаче не отменяло отказа, а задължавало Комисията да прецизира мотивите си за него.

От КПКОНПИ съобщават и че адвокат Александър Кашъмов има едно загубено дело срещу Комисията, по което с окончателно влязло в сила решение неговият клиент Лозан Панов е глобен с 1000 лева, защото не е подал имуществената си декларация за 2017 г. пред Сметната палата.

Увеличават се мълчаливите откази за достъп до информация

Увеличават се мълчаливите откази за достъп до информация

Случва се и депутати да минават по ЗДОИ