Правосъдният министър в оставка Атанас Славов настоява да бъде извърши пълна, обективна и всестранна проверка на фактите и обстоятелства около твърденията за оказван натиск върху главния секретар на МВР Живко Коцев да подаде оставка. Искането за това е адресирано до Висшия прокурорски съвет (ВПС), Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) и председателстващата Общото събрание на ВСС и ВПС съдия Галина Захарова.

Информация за искането на Славов беше разпространена Министерството на правосъдието (МП), в което получено писмо от премиера в оставка Николай Денков с информация за извършено нарушение на служебните задължения от административни ръководители в прокуратурата.

Атанас Славов цитира заявеното от Живко Коцев твърдение в доклад до Денков, че на 3 април му е оказан психологически натиск с цел да подаде оставка от поста главен секретар на МВР. Според Коцев този натиск е бил упражнен от страна на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, с участието на административния ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Илиана Кирилова, в присъствието на нейния заместник Христо Кръстев и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев.

Сарафов, Кирилова, Славчев и Калин Стоянов натискали главсека на МВР
Обновена

Сарафов, Кирилова, Славчев и Калин Стоянов натискали главсека на МВР

Казусът с Живко Коцев стигна до ad hoc прокурора Даниела Талева

За да се установят всички факти и обстоятелства по казуса и да се изясни дали посочените административни ръководители в прокуратурата са извършили тежко дисциплинарно нарушение, правосъдният министър в оставка задава въпроса проведена ли е твърдяната среща на 3 април т.г. с изброените участници в нея. Той пита също, ако тя се е състояла, каква е била целта, защо представителите на всички тези институции съвместно провеждат срещи с главния секретар на МВР и в изпълнение на кое тяхно законово правомощие и въз основа на кое правно основание е проведена срещата.

Славов задава и въпроса на какво правно основание и в какво качество Сарафов лично е присъствал на тази среща. Той пита още какви разпореждания са дадени, при положение, че според последните изменения на Конституцията главният прокурор е единствено пряк административен ръководител само на Върховната прокуратура (чл. 126, ал. 2 КРБ), има само представителни функции спрямо цялата прокуратура и няма право да се намесва или разпорежда пряко по отношение на висящи досъдебни производства в отделните прокуратури. Атанас Славов иска да се изясни и кой е организирал и координирал участието на всички цитирани в срещата, както и замесени ли са трети лица, включително действащи политици. Той пита дали са оказвани ли са натиск или принуда върху Коцев, а ако да, с каква цел.

Правосъдният министър в оставка настоява, ако твърденията на Живко Коцев се потвърдят, да бъде образувано дисциплинарно производство за извършено тежко нарушение на служебните задължения и за действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

ПП очаква ad hoc прокурорът да се занимае с казуса Живко Коцев

ПП очаква ad hoc прокурорът да се занимае с казуса Живко Коцев

Зад състава на кабинета "Главчев" прозира дългата ръка на г-н Пеевски и г-н Борисов

"Считам, че провеждането на такава среща на прокурори, заемащи висши длъжности в ПРБ с главния секретар на МВР и с председателя на КПК, за оказване на натиск за подаване на оставка и освобождаване на заеманата длъжност, като условие да не бъде привлечен към наказателна отговорност, е недопустимо и извън установения правов и институционален ред за взаимодействие на властите и упражняване на техните функции", коментира Атанас Славов.

Той също настоява да бъде свикано общо събрание на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет "за обсъждане на създалата се кризисна ситуация и на възможни общи институционални решения за нейното преодоляване".

Припомняме, че на 4 април главният секретар на МВР Живко Коцев подаде оставка и обяви, че напуска системата на МВР. Ден по-късно обаче Коцев оттегли оставката си и се оплака, че тя е била подадена след оказан натиск.