България вече е извън челната десетка по брой брой осъдителни решения на ЕСПЧ за първи път от 1995 г. Това е отразено и в годишния доклад на Съда, публикуван през януари т.г. и намира място в Седмия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България за 2019 г., приет днес от МС.

Паралелно с доклада Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 227 021 лв. обезщетения в изпълнение на седем решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 14.05.2020 г. - 11.06.2020 г.

България плаща почти 150 000 лева за пет дела по ЕСПЧ

България плаща почти 150 000 лева за пет дела по ЕСПЧ

Възможността да се изнася информация и идеи е в полза на обществото, смятат от ЕСПЧ

В Седмия годишен доклад се посочва, че за изминалата 2019 г. България слиза с 5 позиции в класацията от 7 на 12 място по брой осъдителни решения, в които Съдът е намерил поне едно нарушение на Конвенцията. ЕСПЧ е постановил 13 осъдителни решения срещу България, като за сравнение през 2018 г. те са били 27.

Темите на доклада са обособени в три части. В първата част е представена актуална информация за броя на осъдителните решения за изминалата година, броя на висящите жалби пред ЕСПЧ, както и, в резюме, някои решения на ЕСПЧ срещу България, постановени през годината.

Втората част съдържа информация за решенията на ЕСПЧ срещу България във фазата на изпълнение, като се посочва, че страната ни е приключила изпълнението по 56 решения на Съда.

207 български дела минали през ЕСПЧ миналата година

207 български дела минали през ЕСПЧ миналата година

България е на 15 място по брой жалби

Третата част засяга основни проблеми, произтичащи от решенията на Съда и посочва мерките, който законодателната, изпълнителната и съдебната власт следва да предприемат за успешното изпълнение на решенията и предотвратяване на бъдещи нарушения на Конвенцията и осъдителни решения срещу България.