3 млн. и 700 хиляди лева от държавния бюджет са предвидени за закупуването на нови антивирусни препарати за първоначална защита в началото на зимния сезон от новия пандемичен вирус.

Това каза министърът на здравеопазването Евгений Желев след заседанието на пандемичния щаб, който беше свикан по повод обявената от световната здравна организация най-висока - шеста степен за разпространението в световен мащаб на вирусния щам А Н1N1.

Заседанието беше ръководено от заместник министър-председателя и председател на Националния пандемичен комитет Емел Етем.

Направен е анализ на съществуващия риск, факторите, влияещи върху епидемичния процес, както и са обсъдени превантивните мерки, които следва да се изпълняват в новата фаза на пандемията.

Подчертано е, че въпреки непрекъснатото нарастване на регистрираните в света и в Европа случаи, страната ни все още е в начален етап на разпространение на вируса.

Диагностицираните досега два случая са при лица, внесли грипа в страната и не са довели на този етап до вътрешно предаване на вируса.

Общо е мнението, че става въпрос за широко географско разпространение на вируса, а не за тежко клинично протичане на заболяването. Засега то протича в лека до средно тежка форма и до момента не са регистрирани смъртни случаи в Европа.

Министър Евгений Желев отново отправи призив към гражданите да спазват висока лична хигиена като ефективно индивидуално действие за предпазване от заболяването.