Борбата с корупцията в България - медийни акции, слабо разследване, неподготвено обвинение.

Екипът на Антикорупционния фонд остава безпристрастен, но няма как да мълчим пред действия и бездействия, които ерозират младата демокрация в България. Това заяви директорът на Фондация "Антикорупционен фонд" Бойко Станкушев по време на представянето на годишния доклад за тенденциите и практиките на антикорупционните институции в страната.

Докладът оценява дейността на основните антикорупционни институции през 2018 година - съдилища, прокуратура и новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Борисов се гневи на въпроси за корупцията в България в интервю за "Гардиън"

Борисов се гневи на въпроси за корупцията в България в интервю за "Гардиън"

Идиотско било твърдението, че не отговаря на въпроси на критични български медии

Резултатите от доклада представиха доц. д-р Ива Пушкарова и доц. д-р Атанас Славов, преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски".

Доц. Пушкарова: Корупция все още има в нетърпима степен.

Пушкарова констатира слабости - такива в уредбата по Наказателния кодекс (НК) се оказват проблемни формулировки, висока казуистика, наличие на нормативни празноти като клиентелизъм, непотизъм, заобикаляне на Закона за обществените поръчки (ЗОП), злоупотреба със служебно положение, а освен това практиката е противоречива по почти всички въпроси на прилагане на разпоредбите.

Макар и НК да беше осъвременен през 2005 година, не е достатъчно съвременен за ефективни разследвания, акцентира доц. Пушкарова.

Според изследването длъжностните лица се обогатяват от корупционни схеми.

Преобладават престъпление по служба и безстопанственост в 25-те изследвани дела. Съдебната власт среща затруднение в доказването на съучастие, предвид това, че корупционната дейност не се извършва еднолично.

КСНС за борбата с корупцията започна без борец на корупцията

КСНС за борбата с корупцията започна без борец на корупцията

Борисов не бил виждал "такъв караул досега"

Според доц. Славов, който участва в създаването на новото антикорупционно законодателство, дейността на Антикорупционната комисия се разминава с обществените очаквания.

Основното, което липсва обаче, е разследване - именно то е в основата на противодействието на корупционните схеми.

"КПКОНПИ бори корупцията с шумни медийни акции", категоричен беше доц. Славов, визирайки показния арест на бившата кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева.

Анализът показва следните откроени проблеми, свързани с родната (нова) антикорупция:

  • Приетият през 2018 г. закон дефинира корупцията като форма на административно нарушение или на неоснователно обогатяване, а не тежко престъпление, което ерозира самия фундамент на държавното управление.
  • Антикорупционната комисия трудно би могла да отговори на създадените очаквания поради липсата на разследващи правомощия.
  • Установената процедура за избор на председател и членове на Комисията - избор с обикновено мнозинство от Народното събрание - позволява съответното управляващо мнозинство да има решаващ глас при формирането на състава на органа.
  • Механично се съчетават в рамките на една институция твърде различни по естеството си функции и дейности - административно-наказващи, установителни, оперативно-издирвателни, аналитични и превантивни, което влияе негативно върху ефективността на органа и създава възможност КПКОНПИ да се използва за политически мотивирани проверки.
  • Нов модел за установяване на конфликт на интереси, съчетаващ централизиран и децентрализиран подход, който е вероятно да доведе до непоследователна и противоречива практика.
  • Случаи на селективно и противоречиво прилагане на закона, които оставят съмнение за политически мотивирани проверки.
Иванчева си мисли за стола на Фандъкова

Иванчева си мисли за стола на Фандъкова

За да оправи "Младост" и цяла София

Обвинителната власт се влияе от обществото и за да трупа дивиденти, влиза неподготвена в обвинителния процес, сочат данните от годишния доклад.

Като слабост на съдебната система се открояват неоправдано завишените стандарти при изисквания за доказване на вина и целите на корупционното престъпление със средствата на НПК.

Според анализа за да преборим корупцията, може да се борим срещу нея или да укрепим интегритета на длъжностните лица и повишаване на техния морал.

По наблюдения на Станкушев апатията на хората е добра хранителна среда за корупционните практики и подкупничеството. Това правило цялото общество виновно за случващото се.

България е на дъното в доклад за корупция в ЕС

България е на дъното в доклад за корупция в ЕС

Сега е времето за изпълнение на ангажиментите, коментира Трансперънси интернешънъл

Проявяваме странна толерантност, а често и страх, отбеляза той. Наблюдава се и сред високопоставените служители цинично неглижиране на народния интерес и права. Тази картина според Станкушев съществува все още, защото хората не се възползват от свободата на демократичното управление. Вместо да наблюдаваме тенденция, която да ни приближава към по-цивилизованите страници, като че ли става обратното, а следствията са мудно и лъкатушещо икономическо развитие, паралелно с клептокрация на всички нива.

Антикорупционният фонд препоръчва още да се преосмисли възприетият децентрализиран модел за установяване на конфликт на интереси. Не на последно място по важност била и защитата за подателите на сигнали.

АКФ призовава и да се направят разпоредби за ненаказване или облекчено наказване на лица, дали подкуп, ако те доброволно съобщят за престъплението, както и при особен принос за разкриване и наказване на тежки престъпления.

Окончателно: Драгня влиза в затвора, румънците ликуват

Окончателно: Драгня влиза в затвора, румънците ликуват

За подстрекаване към злоупотреба със служебно положение...