В срок до един месец Софийският районен съд ще се произнесе с решение по наложената парична санкция на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов заради невнесена декларация. Панов обжалва наказателното постановление от 1000 лв. на КПКОНПИ.

Припомняме, в началото на настоящата 2018 г. председателят на ВКС Лозан Панов бе глобен, поради отказа си да подаде имуществена декларация за 2016 г. в Сметната палата. Лозан Панов я бе подал пред Инспектората към Висшия съдебен съвет след промяна в наредбата.

Днес Лозан Панов застана пред съда и се защитава сам.

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) настоя пред съда да се приемат всички административни преписки и писмени доказателства по делото и посочи, че редовно е подавал декларации пред Сметната палата още от момента, в който е възникнало подобно задължение за магистратите.

Панов приведе като доказателство в своя защита измененията на ЗПИЛЗВДДД обаче е въведена промяна в начина на подаване на декларации и това вече се прави пред Инспектората. Според шефа на ВКС той не е осъществил никакво административно нарушение.

Лозан Панов е единственият член на тогавашния Висш съдебен съвет, който подаде декларация в Инспектората, а не в Сметната палата. 

Само една декларация на магистрат е с несъответствие над 20 000 лв.

Само една декларация на магистрат е с несъответствие над 20 000 лв.

Общо са проверени 4195 декларации