Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на тричленен състав на съда, с което е отхвърлено искането за установяване на конфликт на интереси по отношение на Ахмед Доган.

Петчленният състав на ВАС в същото време осъди и парламента да плати на ДПС лидера направените от него разноски по делото в размер на 300 лева. Днешното решение на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване

Припомняме, ВАС гледа протестираната от прокуратурата оправдателна присъда за хонорара, получен от него по проекта "Цанков камък".

"ВАС показа, че в България има независима съдебна система, която не се влияе по никакъв начин от политическите внушения. Съдиите в България не се поддават на политически натиск, какъвто безспорно имаше по това дело."
                      К. Костадинов

5-членният състав приема заключението на по-ниската инстанция, че договорът с Доган е сключен преди да влезе в сила Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

В случая не е установено, че народният представител Ахмед Доган е получил материална облага от държавно търговско предприятие или от държавен орган, тъй като „Институт за строителство и минно дело" АД е частно юридическо лице, в което 60 % от акциите му са собственост на друго частно юридическо лице „Минстрой холдинг" АД.

Петчленният състав на ВАС приема, че не е доказано по безспорен начин, че частният интерес е повлиял или е могъл да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията на лицето, заемащо публична длъжност.

По делото няма никакви доказателства, че сключването на договорите и получаване на уговореното възнаграждение е повлияло или е могло да повлияе върху безпристрастно и обективно изпълнение на задълженията по служба на народния представител.

Съдът приема, че становищата на Върховната апелативна прокуратура и антикорупционната комисия за открита възможност за влияние върху енергийната политика на страната в частна полза са становища по принцип, в преписката липсват конкретни доказателства в тази насока.

Разочарование в комисията „Антимафия" заради Доган.
                                     Още...

Възраженията на прокуратурата и комисията, че четирите разработки касаят непосредствено хидровъзел „Цанков камък", който безспорно е обект с национално значение и е финансиран от „НЕК"ЕАД като държавно дружество, противоречат на доказателствата.

Хидровъзел "Цанков камък" представлява средното стъпало на каскада "Доспат - Въча", разположена в западните Родопи и се състои от язовир "Цанков камък" и ВЕЦ "Цанков камък", се казва още в мотивите на съда.

В мотивите на ВАС се казва още, че за да е налице конфликт на интереси по смисъла на специалния закон, са изискуеми три предпоставки: лице, заемащо публична длъжност, частен интерес и възможност този частен интерес (изразяващ се в материална или нематериална облага) да повлияе върху обективното изпълнение на неговите преки публични правомощия като народен представител.

И Гяуров развя бялото знаме пред Доган.
                                    Още...

В този смисъл съответен на закона и доказателствата по делото е правният извод за отсъствие на третата предпоставка. Към релевантния период „ИСМД" АД не участва в дейности, свързани с държавно бюджетно финансиране. Още повече, че финансирането на частните търговски дружества не е в правомощията на Народното събрание, за да може депутатът да участва пряко във взимането на властови решения.

Твърденията, че е могъл да влияе върху вземането на политически решения като мандатоносител към относимия период и лидер на политическа партия са извън правните съображения и не доказват реална възможност на проверяваното лице да повлияе, използувайки властта си, за да придобие съответна облага, сочат още мотивите на ВАС.

Депутатът от ДПС Камен Костадинов изрази удовлетворение от решението на ВАС по делото Доган.

Върховният административен съд показа, че в България има независима съдебна система, която не се влияе по никакъв начин от политическите внушения, посочи той пред БНР.

Костадинов, който е и член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, изтъкна, че съдиите в България не се поддават на политически натиск, какъвто според него безспорно е имало по това дело.