Да се извършва задълбочена и комплексна оценка за това доколко е трайна връзката между обвиняемия и територията на страната. Това препоръчва докладът на аналитичното звено към Върховния касационен съд (ВКС) за мярката "домашен арест". Той е изготвен въз основа на анализи на апелативните съдилища в страната.

Шефът на съда Лозан Панов изтъкна пред Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), че трябва да се преценява дали само един договор за наем, представен по делото, е достатъчен, за да осигури стабилна и трайна връзка между лицето, привлечено към наказателна отговорност в досъдебната фаза, и страната, в която се взима тази мярка.

Припомняме, че след бягството на турския гражданин Фарух Бекташ, който бе пуснат под домашен арест от Окръжния съд, Лозан Панов се ангажира с това върховният съд да направи анализ. Решението Бекташ да бъде под "домашен арест" бе отменено от следващата инстанция - Апелативния съд.

Защо мълчи съдията, пуснал турчина Бекташ, чуди се Лозан Панов

Защо мълчи съдията, пуснал турчина Бекташ, чуди се Лозан Панов

Френският посланик помогнал да се започне изчистването на съдебната система

"Очевидно е, че в този случай само този договор за наем, без трайна връзка между обвиняемото лице - семейни отношения, бизнес отношения, не създава тази обвързаност между лицето и страната", посочи Панов. По думите му, темата свързана с турския гражданин, който предизвика ПТП, доведе до един обоснован обществен резонанс.

Съдийска колегия на ВСС прие доклада. Той ще бъде изпратен до председателите на апелативните съдилища, които да запознаят магистратите с констатациите. Информацията ще бъде сведена и до знанието на Националния институт по правосъдие, за да може да залегне при изготвянето на обучителните програми. В доклада е констатирана неправилна практика в някои съдилища, която в този момент не мотивира становище за искане по чл. 124 от ЗСВ - а именно за тълкувателна дейност от страна на ВКС.

Шефът на ВКС обеща да провери разпределянето на делото на Чоков

Шефът на ВКС обеща да провери разпределянето на делото на Чоков

За да се изяснят съмненията

В някои съдилища се взима мярка "домашен арест", респективно "задържане под стража", без да има обосновано предположение за извършване на деянието от обвиняемото лице, констатира Панов.

"Има случаи, когато при преценка на това дали има опасност да се укрие лицето, не се прави задълбочен анализ на доказателствата, което води до спорадично погрешни изводи на колегите", коментира още Лозан Панов.

Шефът на ВКС напомни, че както"задържане под стража", така и "домашен арест" са мерки за процесуална принуда и целят да обезпечат наказателното производство в досъдебната му фаза и в съдебната. Целта е лицето да е на място в страната, за да протече нормално наказателният процес. Същевременно не трябва да бъдат накърнявани правата на човека.