Ситуацията с пандемията показала, че е необходима засилена прозрачност в публичните заседания на административните съдилищата, особено по дела от обществен интерес. За това от Програма "Достъп до информация" (ПДИ) призовава всички съдилища да публикуват протоколите от заседанията си. Недопустимо е мерките и ограниченията да се гледат на тъмно. Това заяви ръководителят на програмата адвокат Александър Кашъмов по време на онлайн представянето на Доклада на организацията за състоянието на достъпа до информация през 2020 г.

ПДИ препоръча на прокуратурата да прилага закона еднакво за всички. Съдилищата са един изключителен ефективен и ценен механизъм, но за момента ПДИ наблюдава един доста добре развит капацитет на административните съдилища да разглеждат дела по Закона за достъп до обществена информация.

КПКОНПИ с най-много отменени откази за обществена информация

КПКОНПИ с най-много отменени откази за обществена информация

Едва 10% от институциите имат система за работа с електронните заявления

Продължава да стои проблемът, свързан със съдебния контрол върху решенията за предоставяне на информация и отказите.

Отмяната на втората съдебна инстанция за изменение и допълнение на закона довело до някои неадекватни развитие и дефицити.

ПДИ обаче в последната година наблюдава завои на съдебната практика, които били нечувани през последните 20 години, затова и излизат със сериозни препоръки към съдебната и законодателната власт.

ПДИ продължава да поддържа препоръката за по-голяма прозрачност на Народното събрание и законодателния процес особено във фазата преди второ четене в пленарна зала.

В момента интернет страницата на парламента не работи и освен някаква базисна информация в нея не могат да бъдат търсени законопроекти.

Антикорупцията отрича съдът да й отменя отказите за информация

Антикорупцията отрича съдът да й отменя отказите за информация

Заведените срещу нея дела все още не били приключили

ПДИ настоява внесените законопроекти също да бъдат приложени с оценка на въздействието и да бъде спазена процедурата за прозрачност и обсъждане.

През изминалата година под знака на пандемията допълнително се е увеличил дела на заявленията, подавани по електронен път. Тенденцията продължава и през настоящата година очевидно, уточни Кашъмов. Във всички сфери на живота се е засилила електронната комуникация.

Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, посочи, че в България още с приемането на Закона за достъп до обществена информация започнали да излизат докладите на МС относно състоянието на администрацията, данни относно административния капацитет на администрациите в системата на изпълнителната власт и други.

Има едно увеличение на заявленията в администрацията, постъпващи в изпълнителната власт. През 2020 г. постъпилите заявления в администрацията са 14 500. Увеличават се заявленията, свързани с прилагането на закона в съдебната власт, посочи Жулева.

В доклада на ПДИ може да бъде намерено какви са проблемните казуси, за които се обръщат към тях, когато бизнесът или журналистите имат проблеми с достъпа до информация. Има и анализ на активната прозрачност.

Промените в НПК са връщане векове назад в историята на правото

Промените в НПК са връщане векове назад в историята на правото

В това е убеден адвокат Александър Кашъмов

Добрата новина е, че в България не са предприели стъпки за ограничаване на режима по Закона за достъп до обществена информация, каквито имало в други европейски държави, обясни Кашъмов.

В навечерието на пандемията се е направил такъв опит да бъде изменен и допълнен Закона за достъп до обществена информация, но промените не били придвижени.

Друга законодателна инициатива, която започнала в края на 2020 г. и продължила през 2021 г. е свързана с необходимостта от въвеждането на новата Директива 2019/2024, която е свързана с отворените данни и повторната употреба на информация от обществения сектор.

Продължават някои проблеми в практиката с подаването на заявления за кандидатстване в училищата, който тази година се е проявил и в малките общини, констатира Кашъмов.

Това, което вижда ПДИ като проблем е уредбата на редица други правоотношения между администрацията и гражданите - разноските по съдебните дела.