Два пъти повече са издадените разрешения за специални разузнавателни средства (СРС) от спецсъда през 2016 година. Това отчете по време на пресконференция председателят Георги Ушев.

2271 разрешения за СРС са дадени през 2016 г., спрямо 1111 разрешения през предходната година. Постановени са 669 отказа по Закона за СРС.

Ушев обясни, че разрешенията се дават при предоставени достатъчно доказателства. Според него увеличеният брой на разрешенията за СРС се дължи на няколко причини. Едната е фактът, че в спецсъда вече се гледат и делата за престъпления срещу републиката и за тероризъм.

6 дела за тероризъм текат в спецсъда

6 дела за тероризъм текат в спецсъда

190 души са осъдени с присъди и постановления миналата година

В спецсъда е въведен регистър и данните за всяко искане се включват, като се следят сроковете. Когато заявителите видят, че СРС не дава резултат, го спират. След като преценят, че отново им потрябва, правят ново искане. Именно това е другата причина за увеличения брой издадени разрешения.

"На практика лицето е контролирано максимум 6 месеца, но с повече искания", коментира Ушев. Той допълни, че в ръководения от него съд се осъществява реален контрол върху прилагането на СРС-та.

През миналата година са направени три проверки за използването на Специални разузнавателни средства (СРС), които не са констатирали нарушения. Ушев изтъкна, че ръководството на съда провежда периодични срещи с представители на ЕК.

През изтеклата година са извършени и две проверки от Апелативния специализиран наказателен съд за спазване на процесуалните срокове по НПК за разглеждане на делата. Резултатите сочат, че се спазват процесуалните срокове, изтъкна Ушев. По някои дела имало известно забавяне, което се дължало на големия обем и сложността им.