Образуваха досъдебно производство срещу бившия областен управител на София Веселин Пенев, съобщиха от Софийска градска прокуратура.

Пенев е разследван за това, че на 08 юли 2016 година като областен управител на град София, в качеството си на управляващ държавната собственост на територията на областта, съзнателно сключил, от името и за сметка на държавата, неизгодна сделка. С три деяния се e разпоредил с имоти частна държавна собственост и от това е произлязла значителна вреда за българската държава.

Премиерът иска проверка на сделката за "Царските конюшни"

Премиерът иска проверка на сделката за "Царските конюшни"

Вчера областният на София Веселин Пенев твърдеше, че сделката била законна

Основен предмет на разследването са три договора от 08 юли 2016г., сключени от областния управител и „Евротрансбилд“ ЕООД, с които е прекратена  съсобствеността между държавата и търговското дружество.

С тези договори Пенев е продал на „Евротрансбилд“ идеални части от поземлен имот с площ 1376 кв.м София - на бул. “Княз Александър Дондуков“ № 58,  идеални части от поземлен имот с площ 4 762 кв.м, бул.“Княз Александър Дондуков“ № 56 и идеални части от поземлен имот с площ 1191 кв.м бул. “В.Левски“ № 106

Припомняме, стойността на тази сделка бе малко над 650 хил. лева.

Предстои събиране на доказателствата за тези неизгодни сделки. По време на разследването ще се изискат и проверяват всички договори за разпореждане с имоти, държавна собственост или идеални частни от такива имоти, сключени от Пенев, в качеството му на областен управител, уверяват от прокуратурата. 

Крадат от червен депутат сигнали ала "Царските конюшни"

Крадат от червен депутат сигнали ала "Царските конюшни"

Не го правете национален въпрос, съветва той

Разпоредено е да се изискат и всички договори за придобиване и/или наемане на движими вещи в т.ч. автомобили, както и други сделки по разходване на държавни средства за доставки и услуги, сключени от бившия областен управител.

Разследването е възложено на следователи от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Определен е двумесечен срок за разследване.