Какво предвижда Европол за укрепване на способностите на държавите в ЕС за борба с корупцията, особено когато в схемите са замесени представители на управляващите. Това запита евродепутатът от групата на социалистите и демократите Елена Йончева на заседанието на Съвместната група за парламентарен контрол над Европол.

Тя поиска да разбере и как европейската агенция ще работи върху случаи, които не засягат непременно европейските финанси.

Илва Йохансон, еврокомисар по вътрешните работи на ЕС, обясни, че ролята на Европол ще бъде засилена, така че да помага повече на националните власти. Тя се съгласи, че корупцията е широко разпространено явление и трябва да й се обърне по-специално внимание. Комисар Йохансон обяви, че тази пролет ще представи план за борба с организираната престъпност, в който борбата с корупцията ще бъде основен приоритет.

Пандемия и корупция - ограничаване на гражданските права

Пандемия и корупция - ограничаване на гражданските права

"Прозрачност без граници": България остава със системни проблеми и на опашката по корупция

Дискусията по време на заседанието на съвместната група продължи два дни. В дебатите специално внимание беше отделено на предложението на ЕК за засилване на мандата на Европол.

Според Комисията агенцията трябва да може да предлага на властите във всяка държава членка да инициират конкретно разследване, ако престъплението засяга интересите на ЕС. Не е необходимо то да има трансграничен характер, достатъчно е да има съмнения, че определена дейност засяга общите интереси на Съюза. Освен това се предвижда криминалистичните и оперативни експертизи на Европол да могат да се използват в наказателното производство на национално ниво. Служители на агенцията ще могат да представят доказателства пред националните органи при досъдебната и съдебната фаза по определени разследвания.

Американски дипломат: Липсва политическа воля за справяне с корупцията в България

Американски дипломат: Липсва политическа воля за справяне с корупцията в България

Джесика Ким е била федерален прокурор

Предлага се и засилване на сътрудничеството между Европол и ОЛАФ, както и с новосъздадената Европейска прокуратура. Очаква се тя да започне да функционира през пролетта. Създава се и възможност по конкретни случаи агенцията да изисква директно информация от частни дружества, включително доставчици на електронни услуги.

Йончева постави въпроса за използването на базите с данни на Европол за предотвратяване на злоупотреби с т.нар. "златни визи". Тя се включи и в обсъждането на новите предизвикателства пред борбата с престъпността в ЕС, създадени заради пандемията.

Корупция и правова държава: Защо ситуацията в България тревожи Европа?

Корупция и правова държава: Защо ситуацията в България тревожи Европа?

В Европейския съюз няколко държави от бившия съветски блок са критикувани за злоупотреби, свързани с върховенството на закона