Темата за независим прокурор, който да разследва главния, е преследване на политическа, не на юридическа цел. Това заяви пред БНР бившият правосъден министър Зинаида Златанова.

По нейни думи най-важно е какво ще каже Венецианската комисия.

Припомняме, предлагат управляващите в проект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт управляващите предлагат прокурорът, който разследва главния, да е с мандат от 7 години и да се избира от Пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено мнозинство.

Златанова обаче е на мнение, че управляващите се опитват да решат този въпрос в рамките на сега действащата Конституция, а това е трудно.

ГЕРБ предлагат разследване на главния прокурор

ГЕРБ предлагат разследване на главния прокурор

Пленумът на ВСС ще избира разследващия прокурор, който трябва да има поне 12 години стаж

Според нея вносителите на идеята е можело да се възползват от решение на Конституционния съд от тази година, което им дава широко поле на действие и е по-гъвкаво.

Тя изрази притеснение относно изискванията, разписани за тази фигура - начина на назначение и дължината на мандата. По нейни думи въпросът е дали не се създава втора фигура на главен прокурор, която да постави самият главен прокурор в позиция на притеснение. Според Златанова по този начин всъщност се създава втори проблем.

Тя изрази притеснение и за това дали главният прокурор няма да бъде поставен в ситуация на неравнопоставеност пред закона спрямо другите граждани. Целта на тези промени по нейни думи е обвинител номер едно да бъде поставен на едно равнище с останалите граждани по разследване по НПК за евентуално извършени от него престъпления, като той ще знае кой ще го разследва, докато гражданите не знаят.

Независим прокурор ще разследва главния прокурор

Независим прокурор ще разследва главния прокурор

Той ще е с мандат от 7 години и ще се избира от прокурорската колегия с 2/3 мнозинство

Припомняме, през ноември миналата година тогавашният правосъден министър Данаил Кирилов се срещна с експерти от Венецианската комисия във връзка със законопроекта за въвеждане на ефективен механизъм за разследване срещу главния прокурор и председателите на върховните съдилища.

Венецианската комисия прие очакваните препоръки към страната ни за разследването на главния прокурор и реформата в съдебната система.