Докладът на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка на България е изключително коректен и обективно отразява напредъка на страната ни по препоръките, отправени в доклада от януари 2017 година. Това се посочва в позиция на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) относно доклада на ЕК за напредъка на страната ни.

Докладът може да се замени с общоевропейско наблюдение, убеден Емил Радев

Докладът може да се замени с общоевропейско наблюдение, убеден Емил Радев

Мониторинговият доклад бе изтеглен заради европредседателството ни

Главният инспектор на ИВСС намира за добро желанието на ЕК да прекрати действието на Механизма за сътрудничество и проверка след извършване на последваща оценка на постигнатия напредък в края на 2018 година.

Инспекторатът към ВСС споделя и констатациите на ЕК, че с промените в Конституцията от 2015 г. са се предоставили по-силни правомощия на ИВСС в ключови области като конфликта на интереси и личното имущество на магистратите, което изисква по-внимателно разглеждане с оглед на чувствителността на въпросите.

Прокуратурата доволна от доклада на ЕК

Прокуратурата доволна от доклада на ЕК

Отчела напредък

Припомняме, с оглед на значението на институцията за защита на независимостта на съдебната власт през месец август тази година Инспекторатът към ВСС отправи искане до Службата за подкрепа на структурните реформи за осигуряване на външна експертна помощ от инспекторати на съдебната власт от страни членки на ЕС. Искането цели да се получи експертна помощ и оценка на ефективността на работата на Инспектората, както и да се внесат други добри практики в дейността на ИВСС. Предстои това искане да бъде разгледано.

В този контекст Инспекторатът на ВСС изразява готовността си да предприеме всички необходими мерки за пълното изпълнение на относимите към него препоръки.

Политиците да започнат да се отчитат пред гражданите, не пред Брюксел, иска Радев

Политиците да започнат да се отчитат пред гражданите, не пред Брюксел, иска Радев

Държавният глава определи мониторинговия доклад като витиеват