Административни, наказателни, комплексни, тематични и контролни проверки са заложени в Годишната програма на Инспектора към Висшия съдебен съвет (ИВСС) за тази година, съобщиха от Инспектората на ВСС.

Проверките ще обхванат органи на съдебната власт в петте апелативни района, чиято дейност ще бъде проверена за периода от 1 януари 2015 - 31 декември 2016 г.

Комплексните планови проверки обхващат цялостната дейност на органите на съдебната власт. Те ще бъдат извършени в непроверени в предходните четири години съдилища и прокуратури и в проверени органи на съдебната власт в предходен период, в дейността на които са установени най-голям брой и най-съществени по тежест нарушения.

Комплексни проверки ще има за административни дела в Административен съд - София град и Административен съд - Русе. По граждански и търговски дела в Апелативен съд - Пловдив, Окръжен съд-Кърджали, Окръжен съд-Пловдив, Районен съд-Кърджали, Районен съд-Пловдив, Окръжен съд-Велико Търново, Окръжен съд-Габрово, Окръжен съд-Плевен, Окръжен съд-Русе, Районен съд-Велико Търново, Районен съд-Горна Оряховица, Районен съд-Габрово, Районен съд-Дряново, Районен съд-Плевен, Районен съд-Русе, Окръжен съд-Сливен, Районен съд-Нова Загора.

И Инспектората нахока ръководството в оставка на Районния съд

И Инспектората нахока ръководството в оставка на Районния съд

Точкова апелира към бърза процедура по избор на нов ръководител

Ще бъдат проверени и наказателните дела в Районния съд в Дупница и Районен съд-Ихтиман, Районен съд-Девин, Районен съд-Чепеларе, Районен съд-Велико Търново, Окръжен съд-Разград, Окръжен съд-Силистра, Районен съд-Добрич, Окръжен съд-Сливен, Районен съд-Бургас, Районен съд-Несебър и Районен съд-Ямбол.

Комплексни планови проверки на наказателните дела и преписки ще бъдат извършени и в Окръжна прокуратура-Смолян, Окръжна прокуратура-Стара Загора, Окръжна прокуратура-Пазарджик, Районна прокуратура-Велинград, Районна прокуратура-Гълъбово, Районна прокуратура-Девин, Районна прокуратура-Златоград.

Инспекторатът към ВСС задълбочава проверките си за натовареността на съдиите

Инспекторатът към ВСС задълбочава проверките си за натовареността на съдиите

Получава достъп до системата за измерване на натовареността им

От Инспектората на ВСС ще проверят и: Районна прокуратура-Мадан, Районна прокуратура-Пазарджик, Районна прокуратура-Панагюрище, Районна прокуратура-Пещера, Районна прокуратура-Смолян, Районна прокуратура-Раднево, Районна прокуратура-Стара Загора, Районна прокуратура-Чепеларе, Районна прокуратура-Чирпан, Районна прокуратура-Горна Оряховица, Районна прокуратура-Айтос и Районна прокуратура-Карнобат.

Тематичните проверки са по конкретна тема. Целта е да се установи как се прилага закона от съдии, прокурори и следователи през определен период от време. Те ще обхванат проблеми по приложението на закона в органите на съдебната власт, установени от проверките през 2016 г. - проверки за разнопосочна съдебна практика и на дела по несъстоятелност във всички окръжни съдилища (съобразно решение на ВСС от проведено на 21 февруари 2017 г. заседание).

Инспекторатът на ВСС проверява делата за несъстоятелност в страната

Инспекторатът на ВСС проверява делата за несъстоятелност в страната

Да лепят всички публикации на "таблото на позора" във ВСС иска Калпакчиев

Разпределението на делата и преписките на принципа на случайния подбор ще бъде проверено в най-натоварените съдилища в страната - СГС, Окръжен съд-Пловдив и Окръжен съд-Варна, както и в Административен съд - София град и в районните съдилища на София, Варна и Пловдив.

Прокуратурите ще бъдат проверени за причините за неизготвяне в срок на експертните заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването.

Контролни проверки се извършват след комплексна или тематична проверка, при които са дадени препоръки за преодоляване на констатирана негативна практика.

Точкова: Инспекторатът не е разследващ орган

Точкова: Инспекторатът не е разследващ орган

Мнозинството магистрати работят почтено, твърди Инспектор №1 в системата

През 2017 г. ще бъдат извършени контролни планови проверки по наказателни дела в РС-Гоце Делчев, РС-Първомай, РС-Димитровград, РС-Павликени, както и в следните прокуратури - РП-Гоце Делчев, РП-Разлог, РП-Благоевград.

При изпълнение на дейността си, както и по време на извършване на плановите проверки, Инспекторатът няма да упражнява натиск за налагане спазването на процесуалните срокове по образуване, движение и приключване на делата и преписките, за сметка на правилното приложение на закона.

Годишната програма на ИВСС за 2017 г. е публикувана на сайта на Инспектората.