Националният координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза към Министерския съвет реши да поиска продължаване на

финансирането за България по програмата за профилактика на СПИН.

България може да кандидатства за финансиране на превенцията на ХИВ от Глобания фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за още 6 години - от 2009 до 2015 г.

Има реална възможност финансирането да бъде продължено, тъй като страната ни е постигнала високи резултати в профилактичната дейност, смятат от Министерството на здравеопазването.  

Глобалният фонд ще вземе решение по искането на България през септември.   

Към 10 август 2007 г. официално в Министерство на здравеопазването са регистрирани общо 748 ХИВ-позитивни лица. Броят на регистрираните през 2007 г. е 59, от които 46 са мъже, 13 - жени. Данните показват, че 78  на сто от новорегистрираните са мъже, а 22 на сто - жени. До 2006 г. 67 на сто от инфектираните са мъже и 33 на сто - жени.

През отчетния период са регистрирани ХИВ-позитивни лица в много широки възрастови граници от 16 до 61 години, като средната възраст при мъжете е 37 години, а при жените 34 години.

Наблюдава се критично понижаване на долната възрастова граница - 30 на сто от регистрираните през тази година са във възрастовата група между  25 и 35 години.

В зависимост от начина на инфектиране през отчетния период се очертават две особено уязвими групи: 24 на сто от новооткритите ХИВ-позитивни мъже са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже, а 22 от новорегистрираните са лица, употребяващи наркотици венозно.

Данните показват, че 60 на сто от диагностицираните през тази година като ХИВ-позитивни са от София-град (21) и региона на Пловдив (14).

В България функционират едно национално и девет регионални звена за  епидемиологичен надзор на ХИВ.

В страната има 18 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, които се подкрепят финансово от програмата за превенция на Глобалния фонд. От разкриването им през 2003 г. до 30 юни 2007 г. през тях са преминали 50 383 души.

Дванадесет мобилни медицински кабинета към неправителствени организации са подкрепени финансово за работа с представителите на уязвимите групи.

Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" работи със 138 училища за поетапно въвеждане на здравно образование и профилактика на ХИВ/СПИН, като 13 213 ученици са включени в групите по здравно образование през учебните 2004/2005 г., 2005/2006 г. и 2006/2007 г.

110 722 млади хора са включени в различни дейности в рамките на малки училищни и общински проекти, кампании за здраве и разпространение на презервативи.