Бившият областен управител на София Веселин Пенев е предаден на съда. Софийската градска прокуратура е внесла в Софийския градски съд обвинителния акт срещу Пенев, както и срещу лицензирания оценител Юлия Димитрова-Цекова, съобщиха от държавното обвинение. 

Припомняме, че Веселин Пенев е обвинен за умишлена безотговорност на повереното му държавно имущество. Става въпрос за Царските конюшни. Бившият областен управител е сключил неизгодни сделки, от което са произлезли значителни вреди за държавата.

Юлия Димитрова-Цекова е обвинена, че в качеството си на лицензиран оценител е дала невярна оценка и заключение за определяне пазарна стойност на оценяваното недвижимо имущество, което е частна държавна собственост. От това са произтекли значителни щети за българската държава.

От държавното обвинение обясняват, че в периода от октомври 2015 г. до април 2016 г. като областен управител на област София Веселин Пенев е извършил продължително престъпление с две деяния. Те са извършени през непродължителен период от време. Той умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководеното, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество.

Става въпрос за предоставени на Областната администрация на област София бюджетни средства за 2016 г. и имот - държавна собственост. В резултат на действията на областния управител са последвали разпиляване на пари на областна администрация на София в размер на 13 339.20 лева с ДДС и значителни щети на държавата в размер на 105 100.00 лева.

Независимо, че БМВ-то, което Пенев ползвал било в добро техническо състояние и удовлетворявало нуждите на Областна администрация и изпълнението на правомощията му, той решил да започне процедура по Закона за обществени поръчки за предоставяне на транспортна услуга чрез високопроходим автомобил. Веселин Пенев сключил договор за транспортна услуга, без да е имало нужда от това. В резултат на това от бюджета на Областната администрация са били направени ненужни разходи.

Лични нужди провокирали намеренията на Пенев за снабдяване с високопроходим автомобил. Той живеел в къща в село Мало Бучино и пътят до нея бил стръмен и без асфалтова настилка. Това му създавало затруднения през зимата, уточняват от прокуратурата.

Със своя заповед Веселин Пенев назначил комисия, която да подготви възлагането на обществената поръчка за предоставяне на транспортна услуга с месечен абонамент на стойност до 20 000.00 лв. без ДДС през зимния период. Поръчката била да се предостави високопроходим автомобил за нуждите на администрацията за периода октомври 2015-април/май 2016 година.

В края на декември 2015 г. договорът е сключен. С договора е определена стойността на предоставената услуга в размер на 19 453.00 лева без ДДС годишно като месечната цена на услугата възлиза на 2779.00 лева без ДДС. Формално автомобилът е предаден за ползване на обвиняемия януари 2016 г., а реално той го е ползвал от месец септември 2015 г.

Лекият автомобил марка "Тойота", модел "Higlander /Хайландер/ AIBPIP" бил собственост на дружество, представлявано от брата на Веселин Пенев. Дни преди сключването на договора с областната управа, той бил предоставен за временно ползване срещу месечен наем от 500 лв. без ДДС на друго дружество.

От бюджета на областната администрация била изплатена сума общо в размер на 13 339.20 лева с ДДС за ненужни и несвързани с дейността на администрацията разходи.

От държавното обвинение поясняват, че Веселин Пенев действал не само в личен интерес, но облагодетелствал и чужди интереси.

Той издал заповед за откриване на процедура за търг с явно наддаване за държавен апартамент. Началната тръжна цена била в размер на 226 700.00 лева. Тя била по-ниска от пазарната стойност измежду определените от независими оценители стойности. Това е довело до значителни щети за държавата в размер на 105 100,00 лева, съставляващи разликата между действителната пазарна стойност на имота в размер на 336 400,00 лева и продажната цена на имота в размер на 231 300,00 лева, съобразно сключения договор за покупко-продажба на недвижим имот по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

От прокуратурата подчертават, че деянието е извършено умишлено.

На 8 юли 2016 г. в София Пенев съзнателно е сключил 3 неизгодни сделки. Той продал три недвижими имоти частна държавна собственост за сумата общо от 658 870.00 лева без ДДС при обща пазарна стойност на имотите към същата дата в размер на 10 989 000.00 лева без ДДС. От това за държавата са произлезли значителни вреди в общ размер на 10 330 130.00 лева. Сумата представлява разликата между продажната цена и пазарната стойност на имотите. От прокуратурата определят престъплението като особено тежък случай.

Припомняме, че основен предмет на разследването са три договора от 08 юли 2016г., сключени от областния управител и "Евротрансбилд" ЕООД, с които е прекратена съсобствеността между държавата и търговското дружество.

С тези договори Пенев е продал на "Евротрансбилд" идеални части от поземлен имот с площ 1376 кв.м София - на бул. "Княз Александър Дондуков" № 58, идеални части от поземлен имот с площ 4 762 кв.м,бул."Княз Александър Дондуков" № 56 и идеални части от поземлен имот с площ 1191 кв.м бул. "В. Левски" № 106.

На Веселин Пенев е наложена мярка "парична гаранция" в размер на 15 000 лева.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в Софийския градски съд.