"Няма система, която не може да се манипулира. Всяка една система може да се манипулира". До това заключение стигна министърът на правосъдието Данаил Кирилов, след като участва в случайното разпределение на дела на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Посещението е в отговор на отправена покана от председателя на ВКС Лозан Панов.

Кирилов смята, че той като правосъден министър и председателят на ВКС Лозан Панов са длъжни да пазят и да съхраняват доверието в съдебната система, както и във всички нейни системи. Той изтъкна, че не е казал че: "председателят (на ВКС - б.р.) не може да манипулира системата, а организира възлагането на такава система". 

Уволняват шефа на затворите

Уволняват шефа на затворите

Правосъдният министър решил, че трябва да се извърши внезапна проверка в ареста

Новият правосъден министър Данаил Кирилов би желал да има много повече време, за да изследва материя, която е строго специализирана и техническа. Той се нуждае и от професионална експертиза в областта на случайното разпределение на дела. По думите на правосъдния министър тази система не може да се види по никакъв начин отвън, т.е. "тя е невидима дори за министъра на правосъдието".

Той поясни, че системата има един сървър във Висшия съдебен съвет и потребителите, които са отделните съдилища. "Тази система е била разработена в голямата си част инцидентно. Тя е била една от трите разпространени и действащи системи в съдебната система", обясни Кирилов. 

Шефката на САС погазила случайното разпределение на делата, но няма да я наказват

Шефката на САС погазила случайното разпределение на делата, но няма да я наказват

7 от 9 инспектори от ИВСС гласували Дончева да не бъде наказана

Той припомни, че е имало дебат във ВСС на 18 април, но в крайна сметка се е стигнало до заключението да се извърши независим външен одит на системата. "Субект, който не е свързан нито с възложителя, нито с потребителя, нито с разработчика трябва да оцени външните и вътрешни рискове системата да се манипулира от техническа страна", обясни Кирилов.

По думите му това, което се видяло на мониторите при системата за случайното разпределение на дела, би могло да се види от инспектората на ВСС. Целта на посещението била да поиска и да ангажира вниманието на медиите към скорошното извършване на такъв независим одит на тази система. Съобразно препоръките от одита, тя трябва да бъде подобрена

Условна присъда за съдия, нарушил случайното разпределение на делата

Условна присъда за съдия, нарушил случайното разпределение на делата

Искала да облагодетелства свой приятел с 1000 лева

Системата в момента е на доброволна гаранция и не се знае списъкът на хората, които имат достъп до нея, обясни Кирилов и обвини медиите, че са си написали материалите по темата, за която говори още вчера и помоли журналистите да го изслушат. 

Министърът ще иска и от Висшия съдебен съвет (ВСС) във всеки един дебат да се одитират тези системи. "Време е да се направи следващата стъпка, но докато се направи тази система трябва да се действа прецизно", призова Кирилов. 

Изводът на министъра на правосъдието е, че към момента има основание да се твърди, че системата е една нелоша система, която обаче се нуждае от грижа, нуждае се от верификация, поддръжка и одитиране

Цачева е безкомпромисна за случайното разпределение на делата

Цачева е безкомпромисна за случайното разпределение на делата

Има пълно доверие в Зорница Даскалова

"Одит се налага и подкрепям решението на Висшия съдебен съвет. Одитът е назначен и е започнала процедурата", посочи Кирилов. Според него лошото е, че не е явил нито един кандидат, но се надява, че при повторното провеждане на процедурата да има по-голям интерес.