Конституционният съд образува дело № 8/2021 г. по искане на 60 депутати за установяване на противоконституционност на Решението на парламента от 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, съобщиха от Конституционния съд.

Решението за налагане на мораториум на 45-ото народно събрание бе обнародвано в "Държавен вестник", бр. 34 от 23 април 2021 г.

Депутатите наложиха мораториум върху назначенията на Борисов от последните дни
Обновена

Депутатите наложиха мораториум върху назначенията на Борисов от последните дни

ДПС ще подкрепят мораториума, но под условие

Делото в КС е за задължително тълкуване на чл. 86 във връзка с чл. 84 и чл. 85, във връзка с чл. 111, ал. 3, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от Конституцията на Република България по въпроса: "Допустимо ли е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл. 111, ал. 3 от Конституцията, други държавни органи, установени от основния ни закон и съдебната власт?".

ГЕРБ оспорва мораториума пред КС

ГЕРБ оспорва мораториума пред КС

Държавата не трябвало да спира, за да видим "дали "Шоуто на Слави" или някой друг ще излъчи правителство

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.

Тази сутрин от ГЕРБ сезираха Конституционния съд за наложения от Народното събрание мораториум върху определени действия на държавните органи.