Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов поиска от Инспектората към Висшия съдебен съвет да получи доклада от проверката срещу себе си.

Припомняме, преди седмица ИВСС съобщи, че не са открити данни за нарушения, извършени от шефа на ВКС при възложената от него проверка на Апелативния специализиран наказателен съд по повод делата за мерките за неотклонение на отстранената кметица на "Младост" Десислава Иванчева и бившата ѝ заместничка Биляна Петрова. ИВСС прекрати проверката.

В писмо Лозан Панов казва, че съгласно Закона за съдебната власт проверяваното лице се уведомява за резултатите от ревизията и за решението на ИВСС по доклада.

Инспекторатът на ВСС прекрати контрапроверка срещу Лозан Панов

Инспекторатът на ВСС прекрати контрапроверка срещу Лозан Панов

Проверяваха шефа на ВКС дали е накърнил престижа на Апелативния спецсъд

"Като проверявано лице бих искал да се запозная и с акта, в който са отразени резултатите от цитираната проверка, както и с изготвения доклад по нея. Освен това трябва да подчертая, че поради характера на производството пред ИВСС, засягащо правомощията на председателя на по-горестоящия съд да извършва проверки на организацията на дейността на съдиите от по-долната инстанция, изводите от доклада са изключително важни", сочи още Лозан Панов.

Припомняме, че проверката започна след жалба на 11 съдии от Апелативния специализиран наказателен съд до ВСС, които поискаха обяснение и проверка на действията на шефа на ВКС. Искането и самата проверка бяха контра на проверката на ВКС, когато съдът започна проверка по работата на АСнС след като избухна скандал за това, че в рамките на един и същи ден решението за мерките на Иванчева и Петрова бе атакувано и съответно отменено, а Иванчева и Петрова дори не излязоха от ареста.

От спецпрокуратурата призоваха Апелативния съд да не предоставя на проверяващите документите по делото, докато втората инстанция не се произнесе окончателно. Съдът обаче не се съобрази с това искане.