Председателят на ВКС Лозан Панов е изпратил покана до министъра на правосъдието Данаил Кирилов да присъства лично на случайно разпределение на села в съда.

Поканата е с повод изказване, направено от страна на министъра вчера по време на дебата на работната група по проекта за законови промени, които да позволят разследване на тримата големи в съдебната система. Вчера Данаил Кирилов заяви, че председателите на съдилищата могат да манипулират случайния избор на съдии за дадено дело като реплика за нормативната еднолична власт на главния прокурор. Казаното от Данаил Кирилов ядоса сериозно представителя на ВКС съдия Галина Тонева, която се възмути от думите на Кирилов на фона на въведената още преди години система за разпределение на делата.

"По повод на изразените от Вас опасения по време на форума, че председателят на Върховния касационен съд може да влияе при случайното разпределение на делата в съда, тъй като той извършвал това действие, Ви каня в удобно за Вас време в Съдебната палата в гр. София да присъствате на целия процес по случайно разпределение на дело във ВКС", пише днес Лозан Панов.

Многократно по искане на страна или на медии случайното разпределение на дела във ВКС се е извършвало публично и процесът е отразяван включително с телевизионни репортажи и със снимки.

От ВКС припомнят и случаи, когато разпределението на делата е извършвано публично: делата срещу Цветан Цветанов, за регистрацията на Политическа партия ДОСТ, делото "Килърите", делото срещу Румен Рашев и Елена Абаджиева и много други.