Председателят на ВКС Лозан Панов обжалва пред Върховния административен съд лекото наказание на бившия председател на СГС Владимира Янева. Това става ясно от съобщение на ВКС, в което се припомня и че председателят на ВКС е вносител на предложението за наказание.

Припомняме, на 26 юли бившата председателка на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева беше наказана дисциплинарно от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) с понижаване в ранг за срок от три години. Практически това означава намаляване на заплатата, но не и уволнение.

Владимира Янева в момента е подсъдима по делото „Червей” за противозаконно издаване на разрешения за подслушвания, а името й стана скандално известно покрай изтекли записи на нейни разговори с колеги, станали известни като "Яневагейт".

Според председателя на ВКС обаче доказаните действия и бездействия от страна на Владимира Янева обуславят най-тежкото наказание - „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Според него нормата (чл.309 от Закона за съдебната власт) императивно установява критериите за определяне на дисциплинарното наказание, като предвижда, че следва да бъдат взети предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя.

В жалбата се посочва още „негативното въздействие върху обществото” на скандала „Яневагейт”, както и това, че той е накърнил престижа на съдебната власт.

Освен това Лозан Панов констатира, че в решението изцяло липсват мотиви за вида на наказанието.

Като не е осъществила основните си правомощия да ръководи и следи за организацията на работа на Софийския градски съд във всичките й направления, Янева е допуснала тежки нарушения на задълженията си, смята председателят на ВКС, който припомня, че не става въпрос за еднократност, изолираност или инцидентност на допуснати случайни пропуски, а за цялостна неспособност, обективна организационна невъзможност, граничеща с липса на воля за изпълнение на основните функции и задължения на ръководителя да координира, организира и контролира работата на съда.

В жалбата пише, че като последица от поведението на съдия Янева са възникнали редица проблеми, свързани с нерегламентирани и неясни изводи за привилегироване и предубеденост на зам.-председатели, съдии, съдебни помощници и служители, включително страни по дела.

Липсва прозрачност при управлението на съда, като паралелно с това е допуснато нарушение на задължението за конфиденциалност на магистрата.

Според председателя на ВКС несправянето с проблема с натовареността е доказано, че е не само по обективни причини, а са констатирани умишлени действия и решаване на въпроса с оглед личността, което е довело до несправедливо и неадекватно управление на човешките ресурси на съда.

Именно умишлено създаденият хаос и безредие са способствали за облагодетелстване и кариерно израстване на едни съдии за сметка на други. Наличието на посочените нарушения е категорично установено от приложените по дисциплинарното дело материали, които налагат категоричен извод за допуснати множество нарушения, свързани с неизпълнение на законоустановените правомощия на съдия Янева в качеството й на административен ръководител“ – мотивира се Лозан Панов.