В МС приеха промени на регламента за конкурсите и атестациите на съдии, прокурори и следователи и прецизиране на правилата за дисциплинарни производства срещу тях предвиждат промени в Закона за съдебната власт, приети от правителството.

С промените магистратите няма да декларират членството си в съсловни организации каквото е изискването на чл.230 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). 

Магистратите няма да декларират членството си в масонски ложи, решиха депутати

Магистратите няма да декларират членството си в масонски ложи, решиха депутати

Бившият правосъден министър обяви решението като "опраскване"

Припомняме, според промените на Закона за съдебната власт, внесени през юли 2017 г., се въведе задължение не само за новопостъпилите, но и за всички магистрати да декларират членството си в подобни организации. Споменава се, че се изисква и декларация за членство в тайни или неформални организации и общества.

Тогава от Съюза на съдиите излязоха с позиция, според която, законопроектът, внесен от Данаил Кирилов от ГЕРБ и Емил Димитров от "Обединени патриоти", забранява на магистратите да членуват в избирателни комисии и в управителните органи на сдружения на други юристи.

Сегашният законопроект, предложен от Министерството на правосъдието и изработен от широк кръг експерти, цели преодоляване на формализма при прилагане на редица норми и оптимизиране на процедури.

При атестирането се предлага създаване на помощни атестационни комисии при съдилищата, избирани "ad hoc", редуциране на правомощията на действащите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите, намаляване на видовете и редуциране на извънредните атестации.

Според авторите на промяната се внася яснота за критериите, с които се определят наказанията за дисциплинарните производства. При определяне на вида и размера на наказание за системно неспазване на сроковете в процесуалните закони ще се вземат и предвид и индивидуалната натовареност на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат както и натовареността на органа на съдебната власт, в който е извършено нарушението.

Прецизирани са разпоредбите за давностните срокове за образуване на дисциплинарно производство, както и сроковете за разглеждане и произнасяне на съответните органи. Предвижда се при изтичане на давностните срокове да не се образува дисциплинарно производство, а това, което вече е образувано - да се прекратява.

Променен е и регламентът за разглеждането на заявления срещу забавено правосъдие. Променена е и дейността по извършването на проверки на имуществените декларации и на проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи.