Цената на билетчето за еднократното пътуване в размер на 1.60 лв. е неправилно определена и необоснована. Общинският съветник Милка Христова продължава борбата срещу последната цена на билета за градския транспорт. "Тръгнато е по един порочен метод и цената, определена да оправдае разходите, не отговаря на истините."

Днешното съдебно заседание за цената на билетчето отново беше отложено от Софийския административен съд.

Причината - нови доказателствени искания и нередовност в молбите на трима жалбоподатели, които са поискали да се присъединят като страна по делото.

Управляващите гербери в СО бягат от делото за цената на билета

Управляващите гербери в СО бягат от делото за цената на билета

Приемат нова наредба, с която да се измъкнат, разкрива зам.-председател на СОС от БСП

По думите на Милка Христова жалбите са основателни и се надява делото да приключи по-бързо предвид големия обществен интерес. Тя е оптимист, че до октомври месец ще се изчерпят всички доказателствени искания, а съдът ще има достатъчно време да вземе справедливо и очаквано от всички граждани решение.

Зам.-председателят на СОС припомни, че обжалването на предходната наредба за цената на билетчето е било спечелено пред Административния съд, който отменил цената от 1.60 лв. и СОС се бетонирал с изцяло нова наредба, с която отново потвърждава цената от 1.60 лв.

В стремежа си обаче да обосноват новата цена от 1.60 лв. са допуснати много сериозни методически грешки, които би следвало да доведат до отмяна на цената.

СО бетонира цената на билетчето на 1.60 лв.

СО бетонира цената на билетчето на 1.60 лв.

Столичните общинари "финтираха" делата срещу новата цена на билетчето

Милка Христова обаче каза, че дори и цената на билета да бъде отменена, гражданите на София нямат надежда, че някой ще им върне парите.

Сред исканията за нови доказателства са методика за определяне разпределението на броя пътуванията с обществения градски транспорт, съобразно използваните превозни документи, отчетените приходи от целия градски транспорт и броя на продадените превозни документи.

Останалите искания са за приходите от продажба на превозни документи, които се реализират от външните оператори по договори със Столична община и по какъв начин се отразява формулата "баланс между приходите и разходите".

Съдът насрочи следващото съдебно заседание за 11 октомври 2019 г. от 13.30 ч. Тогава трябва да се явяват и тримата жалбоподатели, които желаят да бъдат включени в делото.

Протест пред ВАС срещу "новата" цена на билетчето за градския транспорт в София

Протест пред ВАС срещу "новата" цена на билетчето за градския транспорт в София

ВАС гледа делото срещу "новата" цена на билетчето от 1.60 лв.