Воено-окръжната прокуратура в София привлече като обвиняем бившия началник на ВМА ген. Стоян Тонев за сключване на неизгодни сделки. От тях е настъпила вреда за ВМА в размер на 16 330 495 лв. Освен за сделките, обвинението е и за допустителство - негов подчинен е ползвал болнична апаратура за частната си медицинска практика.

Обвинен е и доцент от ВМА, подчинен на Тонев, за престъпление по служба, от което е настъпила вреда за ВМА в размер на 16 647 173 лева, съобщиха от столичната Воено-окръжна прокуратура.

Обвиниха бившия шеф на ВМА ген. Стоян Тонев и д-р Мирослава Кадурина
Обновена

Обвиниха бившия шеф на ВМА ген. Стоян Тонев и д-р Мирослава Кадурина

Присвоили над 6 млн. лева, сега са с парична гаранция от по 10 хил. лева

На 06 декември 2016 г., ВОП - София е привлякла като обвиняем генерал-майор от резерва Стоян Тонев за това, че в периода 21 януари 2003 г. до 03 декември 2013 г. при условията на продължавано престъпление като началник на ВМА, съзнателно сключил неизгодни сделки със СМДЛОД "Астра" АД.
От тези сделки е произлязла значителна вреда за ВМА, в общ размер на 16 330 495 лева, като случаят е особено тежък и вредата е в особено големи размери - престъпление по чл. 220, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26 НК.

В този период от време Стоян Тонев е сключил 5 договора със Самостоятелна медико - диагностична лаборатория (СМДЛОД) "Астра" АД, по силата на които на търговското дружество се предоставя да извършва високоспециализирани медико-диагностични изследвания с медицинска апаратура, собственост на ВМА.

В договора е определен наем, включваща възнаграждение за ползване и консумативни разноски. В два от договорите наемната цена е определена като процент от приходите на дружеството, вместо наемът да е определен по пазарни цени. По тези договори е бил определен наем в размер на 37,55 % от приходите, а по идентичен договор за наем на медицинска апаратура, наемът е бил в размер на 60 % от приходите. В три от сключените договори е определена наемна цена е по-ниска от пазарната наемна цена.

По силата на тези договори разходите за сервизно обслужване на апаратурата, разходите за консумативи за ползваните медицински апарати и доставката на резервни части били за сметка на ВМА.

От Воено-окръжната прокуратура в София е обвинен и А. Иванов от ВМА - София, за престъпление по служба. В периода 10 февруари 2005 г. - 03 декември 2013 г. като началник Катедра "Образна диагностика" и началник на Клиника "Компютърна и магнитно-резонансна томография" към МБАЛ - София към ВМА, А. Иванов е превишил правата си. Той е извършил служебни действия, надхвърлящи рамките на предоставените му служебни правомощия.

Деянието А. Иванов е извършил с цел да набави за себе си и за СМДЛОД "Астра" АД, в което е мажоритарен акционер /притежавал 377 от 500 акции/, имотна облага. Той предоставил на СМДЛОД "Астра" АД, за безвъзмездно ползване - свободно и неограничено извън определеното с договорите време, медицински апарати, собственост на ВМА и зачислени на поверената му клиника.

Запушихме пробойните, без да намаляваме качеството, докладва ВМА

Запушихме пробойните, без да намаляваме качеството, докладва ВМА

На Общото събрание на ВМА присъства и сръбска делегация

Иванов не контролирал в утвърждаваните от него отчетни документи да бъде вписано обстоятелството, при кои ползватели - Клиника "Компютърна и магнитно-резонансна томография" - ВМА или СМДЛОД "Астра" АД е възникнала повредата, с оглед възстановяване на щетите на апаратурата при ползването й от СМДЛОД "Астра" АД.

За 125-та годишнината си ВМА се радва на нов апарат за компютърна томография

За 125-та годишнината си ВМА се радва на нов апарат за компютърна томография

6000 българските военни медици са участвали в над 30 мисии по света

Сам извършвал и възлагал на служители на Клиника "Компютърна и магнитно-резонансна томография" към МБАЛ-София към ВМА в работното им време, едновременно с изпълнението на задълженията си по трудовото правоотношение с ВМА, да извършват процедури на пациенти на СМДЛОД "Астра" АД. От това за ВМА са настъпили значителни неимуществени вредни последици.

СМДЛОД "Астра" АД е осъществявало конкурентна търговска дейност, неразграничима от дейността на Клиника "Компютърна и магнитно-резонансна томография" към МБАЛ-София към ВМА, като е ползвало материални и кадрови ресурси на Военномедицинска академия за медицински услуги, които са били заплащани на дружеството и по този начин е увредено правилното функциониране на ВМА.

Щетите за ВМА се изчисляват на 16 647 173лв., формирани от разликата между общата пазарна наемна цена за периода от 10 февруари 2005 г. до 03 декември 2013 г. за ползваната апаратура. В тях са включени и разходите за абонаментното сервизно обслужване, разходите за текущи основни и аварийни ремонти, и разходите за използвани консумативи.

За това, че Стоян Тонев съзнателно е допуснал негов подчинен - А. Иванов да извърши престъплението по служба описано по-горе, Стоян Тонев е привлечен като обвиняем и за допустителство - престъпление по чл. 285 от НК.

На Стоян Тонев и А. Иванов е взета мярка за неотклонение "Гаранция" в размер на по 10 000 лева.