Омбудсманът Гиньо Ганев ще сезира Конституционния съд за въведения образователен ценз при избор на кметове на общини и ще поиска отмяната му, предаде БТА.


Според последните поправки в Закона за местно самоуправление и местна администрация за кметове могат да се кандидатират само висшисти с образователна степен „бакалавър".

Гиньо Ганев няма да сезира Конституционния съд по Закона за Строителната камара във връзка с възраженията на браншови организации срещу някои текстове от него.

Според Съюза за стопанска инициатива, Българската предприемаческа камара, Националната асоциация на строителите на жилища в България и Националната строителна федерация законът и въведеният чрез него Единен професионален регистър нарушават свободата на сдружаване, ерозират социалния диалог и създават ненужни монополни структури.

В същото време към омбудсмана се обърнаха и организации, които подкрепят новия закон. Сред тях са Българската строителна камара, Българската браншова камара „Пътища", Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара.