Опозиционни партии изпратиха на кмета на столицата официално писмо с предложения за отхвърлянето на общински дълг за проект "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък". Официалната позиция е подписана от "ДЕОС", "Да, България", "Зелените", "ДСБ" и "БЗНС".

В писмото си опозиционните партии искат СО да не финансира изпълнението на проекта, приемайки дългосрочен общински дълг в размер на 67 млн. евро.

Манолова пита Фандъкова как Топлофикация ще покрива дълг от €67 млн.

Манолова пита Фандъкова как Топлофикация ще покрива дълг от €67 млн.

Одитът показва несигурност за бъдещи

В становището си партиите се противопоставят на предложението за поемане на дългосрочен общински дълг в размер до € 67 млн., с който Столична община ще съфинансира изпълнението на проект "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък". По тяхно мнение въпросното съоръжение представлява ненадеждно и морално остаряло техническо решение. Според тях то не е съобразено с днешното екологично законодателство и либерализирания енергиен пазар, а овен това проектът не бил в интерес на гражданите и ще повиши цената на такса смет.

ОВОС на проекта показвал повишаване на фините прахови частици, чието ниво и към момента е изключително високо, съобщават партиите.

Според политическите формации съоръжението е в груб разрез със законово регламентираната йерархия на управление на отпадъците - по проектът генерираното количество боклук до 2030 г. щяло да се увеличи на 670 000 тона.

Посоченият източник на погасяване на заема е "бъдещи приходи на Топлофикация София ЕАД". Според подписаните партии това означава или отказ от смяна на собствеността, или непрозрачна процедура.

Напомняме, че една от целите на производството на РДФ гориво е намаляването на теглото с цел по-евтин транспорт. Това производство съществува и трябва да се използват неговите предимства, а не да се обезсмисля чрез инвестиция в ново на 10 км растояние, категорични са политическите формации.

Те настояваме пред Столичния общински съвет за:

  • Заемът да бъде отказан окончателно.
  • Проектът за инсенератор да бъде зачеркнат като финансово и екологично несъстоятелен с изрично решение на общинския съвет, точно както направи и градският съвет на Загреб в края на 2017 г.
  • Столична община трябва да вземе реални мерки за намаляване на отпадъците, за ефективното им разделяне и разумното им управление.
  • В сравнение с инсинератора, има значително по-спешни екологични и инфраструктурни проблеми, които влияят негативно върху софиянци и които Столична община все още не е решила - липсата на канализация в много райони на София, лоша инфраструктура, няма положително развитие на зелените системи в града и околностите и много други.

По думите им управлението на СОС показвало липса на ясни и прозрачни цели, мерки и дейности за управление на отпадъците, съобразени с приоритетите на йерархията на управление на отпадъците и законите. Те смятат, че изграждането на инсинератор за изгаряне на отпадъци не е в интерес на гражданите на София.

Писмото е изпратено освен до столичния кмет и до заместник-кмета по зелена система, екология и земеползване - Йоана Христова, заместник-кмета по финанси и стопанска дейност - Дончо Барбaлов, председателят на СОС - Елен Герджиков, заместник-председател на Столичен общински съвет и заместник -председател на Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори - Иван Велков, председател на Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори - Лорита Радева.