Специализираният наказателен съд определи наказание "пробация" за кмета на община Карлово Емил Кабаиванов, обвинен от Специализираната прокуратура за безстопанственост.

Кабаиванов e привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от 24 април 2013 г. до 30 април 2014 г., като длъжностно лице, при условията на продължавано престъпление, не е положил достатъчно грижи за повереното му имущество - разпоредил да се изплатят възнаграждения и осигурителни вноски на три лица по невъзникнали с тях трудоворавни отношения, като от това последвала значителна щета за община Калрово в размер на 26 984,68 лева.

Средствата са били част от получената от общината безвъзмездна финансова помощ за доизграждане и модернизация на водопроводната и канализационна мрежа на Карлово по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и отКохезионния фонд на Европейската общност.

Спецпрокуратурата се захваща с кмета на Карлово

Спецпрокуратурата се захваща с кмета на Карлово

Пловдивския районен съд прекрати производството срещу него

Съдът е взел предвид обстоятелството, че пълният размер на нанесената щета- 26 984,68 лева, е възстановен в общинския бюджет, както изразеното от Кабаиванов съжаление за стореното и чистото му съдебно минало.

Наказанието предвижда задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, както и удръжка на 10 на сто от възнаграждението му в полза на държавата в продължение на 3 месеца.

Обвиниха кмета на Карлово за длъжностно присвояване в особено големи размери

Обвиниха кмета на Карлово за длъжностно присвояване в особено големи размери

Прокуратурата е внесла в съда обвинителния акт