Осъдиха условно жена, представила неверни сведения, за да получи евросредства за неизградена къща за гости в Берковица.

Тя се е признала за виновна и се е споразумяла с Окръжната прокуратура в Монтана. Наложена й е присъда от 10 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок.

На 15 октомври 2015 г. подсъдимата - представител на еднолично търговско дружество, подала в Регионална разплащателна агенция при Държавен фонд "Земеделие" заявка за плащане по мярка 311 "Разнообразяване към земеделски дейности по програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г." и приложените към нея Таблица за разходи и Количествено-стойностна сметка за обект - къща "Емили". В представените документи тя посочила неверни сведения, удостоверяващи наличието на документи, потвърждаващи постигнат краен резултат по изпълнението на проекта. Сред тях са разрешително за въвеждане в експлоатация, приемо-предавателен протокол между строителя и инвеститора за всички извършени строително-монтажни работи, удостоверение за категоризация на обект. В действителност обаче такива документи не съществували. Не били изпълнени дейности по проекта, посочени в декларацията за завършена в срок цялата инвестиция - зидарски и тенекеджийски работи, фасада, осветителна и вентилационни инсталации, водопроводни мрежи, канализация, електрически табла, захранващи линии, обзавеждане и други.

Пълна санкция за 158 проекта на "къщи за гости"

Пълна санкция за 158 проекта на "къщи за гости"

Само 23 от проверените 276 къщи са изрядни

С действията си подсъдимата целяла да получи средства в размер 348 000 лева от фондовете, финансирани от Европейския съюз.

Припомняме, през 2019 г. заради съмнения за нарушения започнаха масови проверки на къщите за гости у нас, които са финансирани с европари по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за които 5-годишният мониторингов период вече е изтекъл.

През ноември същата година стана ясно, че щ бъде наложена пълна санкция за 158 проекта на "къщи за гости".