Обществения съвет към Централната избирателна комисия иска общ обсъждания за дистанционното електронно гласуване.

ОС иска ЦИК и държавната администрация да обезпечат реална дискусия за ДЕГ преди техническото задание.

За ОС е важно да се спазват принципите на прозрачност и равнопоставеност на бъдещата процедура по избор на доставчик като не се допуска единствена или водеща да е препоръката за "международно признат доставчик".

ЦИК демонстрира електронното гласуване

ЦИК демонстрира електронното гласуване

Десислава Атанасова сред първите изпробвали системата

Експерти и представители на неправителствения сектор в областта на изборните системи, законодателство и наблюдението на изборните процеси ще съдействат за активно включване на всички заинтересовани в диалог за гарантиране на прозрачен процес. Според ОС корективната роля на медиите е безспорно необходима.

Извън чисто техническите решения от компетенцията на органичен брой експерти, Обществения съвет смята че е необходимо да се предприемат спешни действия по намирането на решения на въпросите:

  1. Осигуряване на идентификацията на избирател, използващ ДЕГ, да става по начин, който да е технически налице преди провеждането на предвидените три експериментални гласувания и да е публично широко оповестен и достъпен за българските гласоподаватели.
  2. Въвеждане на ефективни и устойчиви решения за защита на тайната на вота, не изискващи електронен подпис или прилагането на ефикасни и облекчени процедури за получаването му.
  3. Разработване и прилагане на мерки за изграждане на информирано обществено доверие в дистанционното електронно гласуване. Това означава въвеждане на комплекс от технически пречки които срещу купуването или манипулирането на гласове, които биха обезмислили подобни опити, правейки реализацията им икономически неефективна, трудоемка, рискована, оставяща следи, с непредвидим или непроверяем резултат.

Припомняме, промените на Изборния кодекс от май 2016 г. Народното събрание въведе възможност за упражняване на правото на глас чрез дистанционно електронно гласуване. Приетата тогава Пътна карта предвижда три етапа - провеждане на три симулации на ДЕГ в срок до 31 декември 2017 г. След това ЦИК трябва да проведе три експеримента през 2018 г., а ДЕГ да бъде приложено на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

От ОС обясняват, че към момента са извършени редица дейности по първия етап от отговарящите държавни органи и институции - проведени са 6 симулации, което е двойно на първоначално предвидените, с договор от ЦИК, на "Информационно обслужване" АД и "Ню Ай" АД .

Отлагат електронното гласуване - било сложно за избирателя и по-лесно за измами

Отлагат електронното гласуване - било сложно за избирателя и по-лесно за измами

Това констатираха от ЦИК

Налично е проучване и анализ на добрите практики за ДЕГ от подбрани страни, с конкретни препоръки за изграждането на българската система, като част от тях е възможно да се използват за директно прилагане, а друга подлежат на допълнително уточняване поради несъответствието им с действащото българско законодателство и реална ситуация.

Предстои разработване на техническо задание за "изграждане и внедряване на пилотна система за ДЕГ", която да бъде експериментирана на три последователни избора тази година.