От партия ВМРО внесоха жалба до Върховния административен съд с настояване да отнеме регистрацията на кандидата за вицепрезидент Мария Хиндова Касимова-Моасе, защото не е живяла в България през последните 5 години.

Информацията е от формацията на воеводите. Те виждат нарушение на чл. 93, ал.2 и чл. 94 от Конституцията на Република България. Според чл. 93 (2), "за президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната". Позовават се на тълкувателно Решение № 3 по к.д. № 16 от 2000 г. на Конституционния съд за това, че кандидатът трябва да е живял последните пет години в страната.

Лозан Панов: Не съм ничий на изборите, президентът трябва да провокира дебат

Лозан Панов: Не съм ничий на изборите, президентът трябва да провокира дебат

Когато човек свали съдийската тога, минава на друг терен

"За живеене в страната по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията се приема и престоят в чужбина за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава", спазват буквата на закона от партията на Красимир Каракачанов.

Поводът за сезирането на ВАС за кандидатурата на Мария Касимова-Моасе били нейни интервюта, в които тя казала, че не живее в страната от 2015 г. Дори в едно от интервютата определя престоя си на годишна база в страната като "1/3", с което автоматично признава, че не отговаря на условията за кандидат, определени от Върховния закон, мотивират се воеводите.

ДБ и официално видя в Лозан Панов своя автентичен кандидат

ДБ и официално видя в Лозан Панов своя автентичен кандидат

Очакват последователна политика по разграждане на корупционния модел

Нека подчертаем също така, че според чл. 94 "Вицепрезидентът се избира едновременно и в една листа с президента при условията и по реда за избиране на президент", пишат те и допълват, че всеки кандидат за президент, респективно вицепрезидент, трябва да попълни Декларация по образец, пишат воеводите.

"Поради факта, че не е налице едно от условията, а именно това на чл. 93, ал. 2, пр. 4 от КРБ, смятаме че с действията си г-жа Мария Хиндова Касимова-Моасе е извършила деяние, което изпълнява престъпния състав на чл. 313 от НК и следва да бъде подведена под наказателна отговорност", пишат от ВМРО.

Регистрираха Лозан Панов за президентските избори, "очакват подкрепа от демократичната общност"

Регистрираха Лозан Панов за президентските избори, "очакват подкрепа от демократичната общност"

Без да се изчисти правосъдието, нищо друго в държавата не може да заработи

Във връзка с всичко изложено дотук те смятат, че не са изпълнени условията за регистрация на г-жа Мария Хиндова Касимова-Моасе като кандидат за вицепрезидент.

Заради попълнената декларация, воеводите смятат, че с действията си г-жа Мария Хиндова Касимова-Моасе е извършила деяние, за което може да бъде подведена под наказателна отговорност.

Мария Касимова убедена, че с Лозан Панов носят ренесансов дух

Мария Касимова убедена, че с Лозан Панов носят ренесансов дух

Лично от съдията получила предложението да му бъде вицепрезидент

На 15 октомври от ВАС оставиха жалбата без разглеждане. Решението е окончателно.