Извършиха комплексна проверка на дейността на ТЕЦ "Бобов дол", съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Тя е във връзка с разпореждане на Върховната административна прокуратура от 31 март и заповед на екоминистъра от 6 април.

Проверката включва изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и нормативните изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

При инспекцията са били установени нарушения на основни задължения в областта на екологичното законодателство.

От МОСВ съобщават, че в топлоцентралата не отговаря на изискванията автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии. Не е извършено основно охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството. За останалите отпадъци не са съгласувани планове за пробовземане и изпитване.

Прокуратурата изпрати Ревизоро в ТЕЦ "Бобов дол

Прокуратурата изпрати Ревизоро в ТЕЦ "Бобов дол

ВАП даде 15-дневен срок на екоминистъра да извърши проверка на ТЕЦ „Бобов дол“

Установено е и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, който трябва да се използва единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация.

Заради установените нарушения е издадена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци, докато не бъдат отстранени несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

Припомняме, на 31 март ВАП възложи на министъра на околната среда и водите в 15-дневен срок лично да извърши проверка на инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол" и да представи обобщен доклад.

Ден по-рано екоминистърът се яви в прокуратурата заради ТЕЦ "Бобов дол", след като по-рано през деня стана ясно, че прокуратурата е влязла в ТЕЦ "Бобов дол" заради информацията, че там отново се горят отпадъци.

Разрешиха на ТЕЦ "Бобов дол" отново да гори отпадъци

Разрешиха на ТЕЦ "Бобов дол" отново да гори отпадъци

Разрешителното е за изгаряне на 96 тона RDF отпадък за денонощие

На 27 март от ТЕЦ-а съобщиха, че отново ще горят отпадъци, след като забраната на екоминистъра отпреди два месеца е отпаднала. Според информацията ще могат да се изгарят по 96 тона RDF отпадък за денонощие.

Подновеното горене на отпадъци предизвика остро недоволство сред местните хора.

През първия месец на годината проверка в ТЕЦ "Бобов дол" установи, че отпадъци са горени без разрешително.

На 18 януари прокурори и следователи влязоха в централата. Повод за посещението беше разследването на прокуратурата за престъпления против народното здраве и околната среда.

Тогава министърът на околната среда Емил Димитров заяви, че отива на съд с ТЕЦ "Бобов дол".

На 23 януари стана ясно, че са отнели разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за горене на отпадъци.

Арестуваха директора на ТЕЦ "Бобов дол"

Арестуваха директора на ТЕЦ "Бобов дол"

Задържан е за 24 часа