25 години, 7 месеца и 14 дни е продължило гражданско дело за реституция на земеделска земя, съобщиха от Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Забавянето е установено при проверката на 271 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април - 30 юни 2019 г. 

Близо 98 000 лева за обезщетения за забавено правосъдие отпуска МС

Близо 98 000 лева за обезщетения за забавено правосъдие отпуска МС

Те са за периода от 1 октомври до 5 декември 2018 г.

Администрирането на молба за преглед по реда на надзора е продължило 18 години и 6 дни. На 14 декември 1995 г. Софийският градски съд (СГС) със свое решение обезсилва първоинстанционното решение по делото, заведено през 1993 г. в СРС и е прекратява производството в частта относно предявения иск на основание § 4 и от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

10 176 са ефективните присъди за 2018 г., съобщиха от НСИ

10 176 са ефективните присъди за 2018 г., съобщиха от НСИ

1 963 души са осъдени за престъпления с наркотици

На 21 март 1996 г. съдът е постановил допълнително решение, с което е прекратил и производството по иска с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС). Малко по-рано, на 12 февруари 1996 г. в законоустановения срок ищците са подали молба за отмяна на решението на СГС по реда на производството за преглед по реда на надзора. 

Над 1 млн. лв. платени за забавено правосъдие за две години

Над 1 млн. лв. платени за забавено правосъдие за две години

Основните проблеми са натовареността на магистралите

През септември 1996 г. съдът е указал препис от молбата да бъде изпратен и до другите страни за отговор, те са пратени с обратна разписка, но не са потърсени. На пет различни дати има разпореждане да бъде изпратена молбата до ответниците. По делото има само две съобщения, изпратени през 2009 г. само до двама от ответниците, които са върнати в цялост.

След пет години, на 18 юли 2013 г. и на 17 септември 2013 г. съдът е разпоредил препис от молбата за преглед по реда на надзора да се изпрати незабавно на ответниците. На 18 февруари 2014 г. делото е изпратено във Върховния касационен съд (ВКС).