26 години продължило дело за възстановяване на запазена част от наследство. Случаят е описан в доклада на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) за забавено правосъдие, съобщиха от Инспектората на ВСС за периода 01 юли 2019 г. - 30 октомври 2019 г.

Гражданското дело, е образувано пред СРС през април 1993 г. по искове за възстановяване на запазена част от наследство с правно основание по чл. 30, ал. 1 от Закона за наследството. То е продължило 25 години, 11 месеца и 26 дни. Делото е приключило окончателно през март 2019 г.

Забавянето е установено от Инспектората на ВСС при проверката на 131 заявления

Изплатиха 94 400 лв. на пострадали от забавено правосъдие

Изплатиха 94 400 лв. на пострадали от забавено правосъдие

Изплатената сума е за третото тримесечие на 2019 г.

В продължителността на производството е включен и периодът от 14 години, 3 месеца и 17 дни, през който е било спряно поради водено от 1992 г. преюдициално дело в Софийски районен съд, по иск с правно основание чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, приключило с окончателен акт през март 2002 г.

Основната причина за продължителността на преюдициалното дело е свързана с действията на съда по организация на съдебните заседания в първоинстанционното производство, продължило 6 години и 7 месеца. От насрочени 25 съдебни заседания, 12 са отложени, поради нередовна процедура по призоваване на страни

Близо 98 000 лева за обезщетения за забавено правосъдие отпуска МС

Близо 98 000 лева за обезщетения за забавено правосъдие отпуска МС

Те са за периода от 1 октомври до 5 декември 2018 г.

Проверяващият състав на ИВСС е установил забавяне от 7 години от приключване на преюдициалния спор през месец март 2002 г. до възобновяване на основното производство от СРС през март 2009 г.

Липсата на извършвани периодични справки за движението и приключването на делото по преюдициалния спор е довело до забавяне при възобновяването на основното дело. На следващо място, съдът е допуснал пропуски и при организацията на съдебните заседания по делото. Насрочени са били 14 съдебни заседания, като 5 от тях са отложени, поради нередовно призоваване на страни, а други 8 - за събиране на доказателства. 

Над 1 млн. лв. платени за забавено правосъдие за две години

Над 1 млн. лв. платени за забавено правосъдие за две години

Основните проблеми са натовареността на магистралите

Забавяния има и при въззивното производство пред СГС. То е продължило 5 години и 9 месеца. Проведените 10 съдебни заседания по делото са насрочвани в интервали от 4 до 8 месеца. Въззивният състав се произнесъл с решение по делото 1 година и 7 месеца след изтичане на законоустановения 30-дневен срок

Държавата изплаща над 140 хил. лв. на пострадали от забавено правосъдие

Държавата изплаща над 140 хил. лв. на пострадали от забавено правосъдие

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт се подават в Инспектората към ВСС