Крайно спешно да се задействат реалната съдебна реформа и антикорупционното законодателство, които всички обещаваха на своите избиратели в последните две години. За това призовават от гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" в свое отворено писмо.

"Държавата очевидно в доста дълъг период от време, над десет години със сигурност, е била в плен на организирани групи за влияние и контрол над съдебната власт и изпълнение на олигархични и политически поръчки в правосъдието", пишат от сдружението.

По думите им всички скандали в съдебната система и ръководството на съдебната власт, започнали през месец май 2023 г., доказват, че правосъдието няма да се завърне в залите, справедливостта няма да възтържествува и правосъдие за всеки няма да има при тази структура на прокуратурата и еднолична власт на главния прокурор, при тези политически зависимости във ВСС и при тази корупция и търговия с влияние в съдебната система като цяло.

От "Правосъдие за всеки" дават за примери случаите с взрива до колата на бившия главен прокурор Иван Гешев и последващото му сваляне от поста, скоростният избор на изпълняващ функциите, изчезването на митичния търговец с влияние бивш следовател Пепи-Еврото, поръчковите убийства, а преди това "тържището за бъдеще" "Осемте джуджета", "Списък за бърз контрол" на убития Мартин Божанов-Нотариуса и частният му "Клуб SS" за магистрати и специални поръчки, скандалното бездействие на МВР и прокуратурата по отношение пазара за прокурорски и съдебни поръчки, както и вчерашното изслушване чрез строго мълчание на действащия главен прокурор Сарафов.

При Сарафов няма списък с поканените в клуб SS

При Сарафов няма списък с поканените в клуб SS

Такива списъци могат да се използват за манипулации

"Нужни са спешни и радикални законодателни и практически мерки за изчистването на съдебната власт и система от политически и криминални влияния и зависимости", казват още в писмото си от "Правосъдие за всеки".

От организацията предлагат на управляващите следните мерки:

  • Да се приеме ветото на президента върху промените в Закона за съдебната власт /ЗСВ/ с преходните и заключителни разпоредби на НПК. Според тях с този закон бяха на практика суспендирани и отложени за неопределено време приетите в края на миналата година конституционни промени в глава "Съдебна власт", и да допуснат те да проявят своето пряко действие веднага, за да започне реформата във ВСС и прокуратурата и да се ограничат реално изключително широките правомощия на главния прокурор.
  • Призовават народните представители незабавно да започнат процедурата по формиране на Комисията за противодействие на корупцията, за което изтече още преди месец срокът, установен в Антикорупционния закон. Това трябва да се случи в условията на прозрачност и публично обсъждане на кандидатурите за членове на Комисията и кандидатурите за Главен инспектор, като строго се съблюдават изискванията за обоснованост, високи професионални и нравствени качества, безупречна репутация, висок интегритет.
  • Да се направи обстоен преглед на проекта за нов Закон за съдебната власт, който се разработва от ръководството на Министерство на правосъдието и експерти в работна група, относно начина и процедурата на номинации и избор на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и Инспектората към ВСС.
  • Призовават Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет и Инспектората към ВСС да започнат реална и спешна проверка на изнесените факти за корупция, търговия с влияние и поръчкови дела в съдебната система, които да завършат с дисциплинарни производства и възможно най-тежките дисциплинарни наказания за провинилите се магистрати, не само за дисциплинарни нарушения, но и за уронване престижа на съдебната власт, както и до отстраняване от длъжност на преките им ръководители, ако са прикривали тази им дейност или не са упражнили нужния инстанционен контрол, или са потвърдили незаконосъобразни актове, като се стигне до нива главен прокурор и неговите заместници през последните десет години.
  • Призовават и.ф. главен прокурор да се закрият всички създадени с вътрешни инструкции и заповеди на главните прокурори и административни ръководители от последните десет години специализирани отдели и звена в отделните структури на прокуратурата, чрез които се формират "специални състави". Според "Правосъдие за всеки" така би се избегнало случайното разпределение на преписки и дела, освен когато са създадени за работа по определени категории нови и усложнени състави на престъпления, но да се оповестят публично, заедно с начина на подбор и назначаване на прокурорите в тези звена.
  • Да се закрият отделите "Административен" и "Инспекторат" към ВКП, чрез които под формата на упражняване функциите за "надзор за законност" се осъществява директен контрол върху дейността на всички прокурори и същите служат като инструменти за натиск от страна на главните прокурори и заместниците им върху административните ръководители по всички нива в структурата на прокуратурата. Народното събрание да проведе специално изслушване на и.ф. главен прокурор по тези въпроси и да установи дали същите вътрешно-организационни актове съответстват на закона.
  • Да се направят публично достояние всички действащи към момента методически указания, издавани от последните трима главни прокурори, чрез които се дават задължителни предписания за начина на работата и тълкуване на приложимото законодателство по определени категории престъпления.
  • Да се даде възможност за оповестяване на факти и обстоятелства по предварителни проверки и досъдебни производства, по които няма привлечен(и) обвиняем(и), когато това се налага за парламентарни разследвания и по случаи от висок обществен интерес. Да се даде законова възможност на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства на закрити заседания на специализираните комисии в НС да дават информация по хода на разследването по досъдебни производства и преписки с висок обществен интерес.
  • Министърът на правосъдието да инициира дисциплинарни производства за всички магистрати с установени дисциплинарни нарушения, както и за уронване престижа на Съдебната власт, като запознава народните представители с резултатите от тези производства регулярно.
"Правосъдие за всеки" виждат и своята химикалка в текстове на Конституцията

"Правосъдие за всеки" виждат и своята химикалка в текстове на Конституцията

Организацията се е запознала с внесените предложения за второ четене