Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) с 83 гласа "за" прие решение да предложи на Висшия съдебен съвет кандидатурата на съдия Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд. В заседанието на Пленума на ВКС, проведено на днес, са участвали 84 върховни съдии, като Захарова не е гласувала.

Предложението до Пленума на ВКС за кандидатурата на Захарова е направено на 14.10.2021 г. от съдиите от Търговската колегия на ВКС. В мотивите се казва: "Правораздавателната дейност на съдия Захарова се отличава с отлична професионална подготовка, задълбоченост, принципност, безпристрастност, честност и силно проявено чувство за справедливост, които съчетани с богатия ú административен опит, добрата ú работа в екип и безспорния ú авторитет сред колегите, дават основание на съдиите от Търговската колегия на ВКС да направят горното предложение до Пленума на ВКС."

На заседание на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, проведено на 14.10.2021 г., също е взето единодушно решение за издигане на кандидатурата на съдия Захарова за председател на Върховния касационен съд.

Предложение до съдиите от Гражданската колегия на ВКС за подкрепа на кандидатурата на съдия Захарова е направено на 18.10.2021 г. от и. ф. ръководител на колегията.

Пленумът на ВСС не е задължен да избере шеф на ВКС

Пленумът на ВСС не е задължен да избере шеф на ВКС

След 28 октомври стават ясни всички кандидати

Галина Захарова е завършила "Право" в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1988 г. и е с над 33 години съдийски стаж.

В периода 1988 - 1989 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1989 г. до 1991 г. е младши съдия в същия съд. От 1991 г. до 1992 г. е районен съдия в Пети районен съд (СРС), като през 1992 г. става заместник-председател на съда. Работи като съдия в Софийския градски съд от 1993 г. до 1998 г., а в периода 1998 - 1999 г. е заместник-председател на съда. В Софийския апелативен съд е съдия от 1999 г. до 2004 г., а от 2004 г. до 2007 г. е негов заместник-председател.

От 2007 г. до 2011 г. е член на Висшия съдебен съвет. След това продължава да работи като съдия в Софийския апелативен съд до 2013 г.

Във Върховния касационен съд съдия Галина Захарова правораздава от 2013 г., а от 2017 г. е председател на Второ наказателно отделение. На 13.11.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия.

Магистратите от ВСС поспориха как да изберат нов шеф на ВКС

Магистратите от ВСС поспориха как да изберат нов шеф на ВКС

Георги Кузманов настоя да има само система за гласуване „за“