Добричката районна прокуратура обвини управителя на "Евроманган" ЕАД Дейвид Уелингс, съобщиха от държавното обвинение.

С постановление от днес, 23 ноември 2017 г. срещу него е повдигнато обвинение, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията на дружеството като негов управител и представляващ не е поискал от съда да открие производство по несъстоятелност.

Проверяват рудник "Оброчище". Миньорите още не са получили заплати

Проверяват рудник "Оброчище". Миньорите още не са получили заплати

Миньорите не е допускат до работните си места

69-годишният Уелингс не бил открит на постоянния си адрес във Варна. Той е открит в седалището на дружеството в село Църква, където му е  връчена призовка. Управителят на "Евроманган" е поданик на Кралство Великобритания, но е със статут на постоянно пребиваващ в България, поясняват от прокуратурата.

Според събраните доказателства от Добричката прокуратура дружеството, на което с концесионен договор е отдадена мина Оброчище, е изпаднало в несъстоятелност от 30 юни 2016 г.

Прокуратурата проверява инвестициите в мина "Оброчище"

Прокуратурата проверява инвестициите в мина "Оброчище"

Интересуват се дали има данни за извършено данъчно престъпление

Натрупаните публични задължения към НАП са в размер около 1,5 млн. лева. За тези задължения НАП е образувала принудително изпълнение за събирането им.

Отделно от тях "Евроманган" ЕАД има задължения и към частни кредитори за доставки и транспорт около 100 000 лева. Само към "Енерго про" ЕАД дружеството на Уелингс дължи около 200 000 лева.

Браншът иска нов инвеститор за мина "Оброчище"

Браншът иска нов инвеститор за мина "Оброчище"

БМГК иска заедно с държавата да координира концесиите за добив на полезни изкопаеми

За престъплението, в което е обвинен Уелингс, той може да получи затвор до 3 години или глоба до 5000 лева.