Прокуратурата протестира пред административните съдилища незаконни разпоредби в общинските наредби, които се отнасят до условията и реда за учредяване на право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна общинска собственост.

ВАП протестира над 170 общински заповеди

ВАП протестира над 170 общински заповеди

Повечето наредби са относно право на строеж и надстрояване

В проблемните наредби има възможността такива права да бъдат давани само със заповед от кмета на общината и без решение на общинския съвет.

Това е в противоречие с чл.38, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, които предвиждат задължително това да става с решение на общинския съвет.

Прокуратурата в Шумен протестира 7 общински наредби

Прокуратурата в Шумен протестира 7 общински наредби

ВАП възложила проверката

С решения на Административен съд - София град и Административен съд - Варна, са били отхвърлени протестите на прокуратурата с аргумент, че с атакуваните разпоредби в наредбите на общините е възможно да се допусне изключение от правилото на чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗОС.

Тези решения на съдилищата са протестирани от прокуратурата чрез касационни протести пред Върховен административен съд