Прокуратурата се самосезира по случая с разграбването на сградата на белодробната болница в Сливен, обявена за паметник на културата.

Поводът е журналистически материали по темата, които се съдържат данни за престъпление от общ характер.

Припомняме, че вчера стана ясно, че крадци разграбват сградата на болницата в Сливен.

Живеещите в района на сградата твърдят, че трафикът с каруци и велосипеди е денонощен. Много от хората са снимали клипове с разграбването на сградата.

Проверката цели да установи статута и състоянието на сградата, дали е застрашена от самосрутване, дали собственикът полага дължимите по закон грижи за сградата, както и дали се осъществява необходимия контрол от компетентните институции.

След края на проверката ще стане ясно още дали сградата застрашава живота и здравето на преминаващите граждани, охранява ли се и дали е извършено престъпление от общ характер.

Извършването на проверката е възложено на служители от ОД на МВР - Сливен, Община Сливен и РО на ДНСК в града. Тя трябва да бъде приключена в срок от 30 дни.

След изтичане на срока, резултатите от проверката трябва да бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор, който да предприеме последващи действия.