Конституционните промени създават основна рамка на правосъдието в България, но в "Доклада за върховенството на правото и бизнес средата в България 2023 г." Американската търговска камара (АТК) третира детайлите в така наречената съдебна реформа.

На пресконференция в БТА доц. Христо Христев от СУ "Св. Климент Охридски" представи проблеми в административното правораздаване, главен асистент Анастас Пунев открои проблеми в търговското и гражданското право, а бившият кандидат на ПП-ДБ за министър на вътрешните работи, а понастоящем част от Антикорупционния фонд Андрей Янкулов говори за това какво е необходимо да се промени в наказателното правосъдие.

Доц. Христо Христев определи промените в Конституцията като коледен и новогодишен подарък, като едно добро начало, но дяволът се крие в детайлите.

Доброто начало с промените в Основния закон може да остане проиграна надежда, ако не бъдат коригирани дефицитите в административната уредба на Закона за съдебната власт. Проблемът е дали има правосъдие и административно правосъдие не за едни или други права, а за икономическия живот на корпоративния сектор в България, посочи той.

Доц. Христев обясни още, че е от изключително значение за върховенството на правото не само да се говори в тясно специализиран формат, но и да има по-широка дискусия в българското общество, което да са активни и представителни организации. Той засегна темата за административното правораздаване, което по думите му е останало встрани от фокуса на общественото внимание. Административната уредба на Закона за съдебната власт крие рисковете от процедурите за назначаване и атестиране на магистрати и дисциплинарните производства да протичат по начин, по който се поставя под въпрос независимостта на съда, изтъкна доц. Христев.

Радев атакува промените в Конституцията - като процедура и по същество

Радев атакува промените в Конституцията - като процедура и по същество

Той оспорва пред КС текстове от новата Конституция и начина на приемането й

От 2017-2018 г. се наблюдава един феномен - на използване на формата на командироване на съдии в рамките на административното правосъдие и в частност на Върховния административен съд (ВАС), който представлява проблем по отношение гарантирането на независимостта на съда, което е определящо условие за съществуването на правовата държава, подчерта доц. Христо Христев.

Според него инструментът за командироване на съдии се използва, за да бъде упражнявано влияние над конкретни производства, които стигат до ВАС. Друг проблем, на който трябва да се обърне внимание, е начинът, по който се разпределят дела в отделенията и съставите на ВАС. Той уточни, че дефицитите в правната уредба, които съществуват, не са чисто абстрактни и хипотетични, а разкриват аномалии в конкретни производства с особено значение за обществото или много висок финансов и материален интерес.

Гл. ас. Анастас Пунев от Софийския университет "Св. Климент Охридски" допълни, че твърде голямото фиксиране върху наказателното правосъдие пречи да се видят други належащи проблеми. Наблюдава се все по-ясен и последователен консенсус на популизъм на законодателя върху фиксиране проблемите върху наказателното право, а търговското и гражданското право също имат проблеми, посочи ас. Пунев.

Той изтъкна, че нито едно от изискванията на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) не е спазено по отношение на държавните такси по граждански дела. У нас правилото за държавните такси по граждански дела е повече от ясно и очевидно, но няма изключение, няма таван и други критерии, които трябва да се вземат предвид, коментира главен асистент Пунев и настоя да има диференциация в областта на държавните такси.

Промените в Конституцията бяха приети
Обновена

Промените в Конституцията бяха приети

Гласуваха 237 депутати, като "за" промените в основния закон бяха 165 народни представители

Адвокат Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд посочи, че трябва да има концепция за реформа в наказателното правосъдие. Когато се коментира наказателното правосъдие, основно винаги се е обръщало внимание на структурата и устройството, заети в системата, като например промените във Висшия съдебен съвет, изтъкна той. На следващо място трябва да се коментират и правомощията на органите в системата, както и необходимият баланс, който да се търси в тях.

По думите му дори и да има най-перфектно разписаните нормативни правила, това няма как да доведе до тяхното адекватно прилагане от заложения в тях смисъл. Адекватно прилагане няма как да се случи без необходимата културна промяна за това какво представлява правото, обясни Янкулов. Чрез постигане на мнозинство от съдиите във ВСС се постига европейският стандарт за независимост, но трябва да се има предвид, че има примери за това как независимостта, прокламирана на книга, може лесно да се обърне в изначалния ѝ смисъл - да се изроди в безконтролност на управляващия съда орган и в него да се защитават вредните процеси в съда, предупреди Андрей Янкулов.

Нов Закон за съдебната власт – лятото на 2024 г.

Нов Закон за съдебната власт – лятото на 2024 г.

От „Продължаваме промяната“ сигурни, че мнозинството ще го приеме

Другата съществена част от системата на наказателното правосъдие - крият се рискове от политическо влияние върху управлението на прокуратурата. Каквото и както да се случва по отношение на устройството на управляващите звена на съдебната система органи, много ключов момент, на който прекалено малко се обръща внимание е и съотношението и балансът между правомощията на самите регулаторни органи.

Той настоя да се национализира и наказателната репресия с действащи правила и регулации от други правни системи - на европейски стандарт при функциониране на системата на наказателно правосъдие в България.

Адв. Омуртаг Петков, председател на Комитет "Върховенство на закона и законодателни реформи" на Американската търговска камара в България и съдружник в адвокатска кантора "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков", обясни, че всяка стъпка в посока подобряване на правната система и правната среда ще доведе до подобрение на бизнес средата като цяло, но и на обществената среда. Съдебната реформа трябва да продължи, тъй като върховенството на правото е една огромна тема, настоя адвокат Петков.

Демерджиев не вижда в новата Конституция съдебна реформа

Демерджиев не вижда в новата Конституция съдебна реформа

А юридическа некомпетентност и правна неграмотност