Одобриха промени в Закона за съдебната власт по време на заседание на Съвет по съдебна реформа в правосъдното министерство.

Промените засягат атестирането, конкурсите, дисциплинарната отговорност и проверките за почтеност на магистратите

Проектът предвижда привеждане на уредбата на отстраняването от длъжност на съдии, прокурори и следователи в съответствие с Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. Това било и препоръка на Венецианската комисия в този аспект, изложени в Становище № 855/2016 от 9 октомври 2017 г., информират от Съвета.

В промените на Закона за съдебната власт се прецизират текстовете за конкурсите, дисциплинарната отговорност, разглеждането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Промените засягат и проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистратите, на имуществените им декларации, и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане след изготвяне на оценка на въздействието. 

Имало ли е психологически натиск върху шефа на затворите да подаде оставка, питат от Синдиката

Имало ли е психологически натиск върху шефа на затворите да подаде оставка, питат от Синдиката

Натискът бил седмица преди Кирилов да обяви, че уволнява Васил Миладинов