Полицаите проверяват три университета в София след подаден сигнал, съобщиха от МВР, цитирани от "24 часа". Проверяват СУ "Св. Климент Охридски", УНСС и Технически университет.

Проверяват разходването на парите за студентските общежития. Служители на Отдел "Икономическа полиция" на ГДНП са изискали от университетите документи, свързани със сключени договори, гаранции, плащания и извършена дейност, както и с начина на проведените процедури.

С 10 млн. лв. ремонтират студентските общежития в страната

С 10 млн. лв. ремонтират студентските общежития в страната

Правителството одобри допълнителните разходи по бюджета на МОН

С Постановление на Министерския съвет 2019/2020 г. са отпуснати целеви средства на държавните ВУЗ-ове, притежаващи студентски общежития, за подобряване на битовата общодостъпна и социална среда в размер на 68 000 000 лв. С ПМС 53/2021 г. допълнително са отпуснати още 10 000 000 лв.

За да се използват осигурените бюджетни средства, с писмо от МОН е препоръчано при подготовката и провеждането на обществените поръчки университетите да заложат възможност за авансово плащане на 100% от стойността на договорите към фирмите-изпълнители.

На 17 и 18 ноември служители на МВР не са посещавали университетите във връзка с изборния процес, уточниха от вътрешното ведомство.

Университетите получават 15 млн. лева за справяне с COVID кризата

Университетите получават 15 млн. лева за справяне с COVID кризата

Целта е да се гарантира по-високо качество на обучението