Рап клипът, сниман в сградата на Съдебната палата, който предизвика скандал в системата заради нецензурното си съдържание, е заснет под договор с "Ню Ърбън Продукшънс" ЕООД за заснемане на атмосферни кадри за видео към саундтрака на филма Мarried Young - "Да се ожениш млад".

Това показва проверката, направена от ВКС на договора от февруари 2020 г. за предоставяне за временно ползване на партера на Съдебната палата и зала 5

Проверяват рапърски клип, заснет в Съдебната палата по време на пандемията

Проверяват рапърски клип, заснет в Съдебната палата по време на пандемията

Участвали деца с оръжие

Сюжетът на филма е романтична комедия, в която се разказва за забавната история на младо семейство, в което съпругата е бременна, а мъжът непрекъснато е преследван от анимираното му его. Съпътстван от съветите на егото си, той непрекъснато се сблъсква с предизвикателствата на семейния живот, за да осъзнае в крайна сметка, че успешният брак изисква жертви.

Трейлърът на американската продукция на режисьора Даниел Кауфман официално се разпространява в интернет.

Продуцентът на "Ню Ърбън Продукшънс" е провел няколко срещи с началника на отдел "Управление на собствеността" към ВКС, а договор е сключен и компанията е допусната на база на информацията за продукцията - романтична комедия. 

Кадровиците от ВСС поспориха дали да гледат рап клипа от Съдебната палата
Обновена

Кадровиците от ВСС поспориха дали да гледат рап клипа от Съдебната палата

Боян Магдалинчев настоя да се изясни какво е съдържанието на договора за клипа

Председателят на ВКС Лозан Панов счита, че съдът не е бил уведомен добросъвестно предварително за "радикалните творчески мутации", които ще претърпи сюжетът в клипа към саундтрака на американския филм.

Мнението на Лозан Панов е, че той не е компетентен да дава оценка на художествената стойност на видеото, заснето в сградата на Съдебната палата, но категорично заявява, че ако е бил информиран за намеренията, не би могъл да разреши заснемане на клип с подобно съдържание.

"Не съществува абсолютно никаква възможност при едно добросъвестно поведение от страна на продуцента да информира наемодателя за истинските си намерения, ръководството на ВКС да разреши заснемането на клип с подобно съдържание в сградата на Съдебната палата", се посочва в прессъобщението на ВКС.

Заснетото в Съдебната палата рап парче било по договор за филм

Заснетото в Съдебната палата рап парче било по договор за филм

Това става ясно след направената проверка от Министерството на правосъдието

Там се посочва, че договорът за наем е № Д-У-002/2020 г. от 07.02.2020 г., сключен е между страните съгласно чл. 228 от ЗЗД, а нормата на чл. 8 от ЗЗД императивно въвежда ограничение страните да се ползуват от своите права, когато те са в противоречие с интересите на обществото.

Площта, която е предоставена за временно ползване на наемателя представлява фоайе и зала 5 на партера в сградата на Съдебната палата. Размерът на наемната цена е 800 лв. с ДДС. Копие от договора е изпратено до директора на Областна дирекция "Охрана - София" заедно със списък с имената на участниците в продукцията, които са 67 на брой.

Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието осъществява дейността по охраната на органите на съдебната власт, а министърът на правосъдието определя Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сгради и обекти на съдебната власт. Резултати от проверката на министъра на дейността по охраната на Съдебната палата на 16.02.2020 г. показва, че като участници в снимките са допуснати общо 16 души. 

Останали действия по видео заснемането в Съдебната палата - София са предмет на договорните отношения между продуцента и ВКС, се казва още в съобщението на МП.

Председателят на ВКС е поискал официално директора на РД "Охрана" към Министерство на правосъдието да бъдат посочени кои са 16-те лица, допуснати в палатата на 16.02.2020 г. Отговорът е с два приложени списъка с 27 и 41 души (основен и допълнителен). По този начин се установява, че има разминаване между проверката на МП и РД "Охрана - София". Видно това е и от прегледа на крайния резултат - видеоклипа.

Освен това шефът на ВКС е установил пак от клипа, че участниците в клипа държат предмети, за които е забранено да бъдат внасяни в Съдебната палата, съгласно Раздел II т. 11 от Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради. Те се определят от министъра на правосъдието.

Председателят на ВКС не е давал разпореждания на РД "Охрана" да разреши внасянето на такива предмети, материали или вещества, тъй като не е в неговите правомощия. Компетентният орган е министърът на правосъдието.

Дори и оръжията в ръцете на участниците в клипа да са реквизити, то има и друга норма от Правилата, която забранява допускането в Съдебната палата на граждани с обемист личен багаж или пакети. Такова разрешение отново не е издавано от председателят на ВКС, тъй като това отново не е в неговата компетентност. Същото се отнася и до коментарите, че в клипа се виждат лица с разширени зеници, евентуално използвали упойващи вещества, както и граждани в неприличен външен вид - без дрехи, с къси панталони или с много къси поли.

Правилата Контролът по дейността на служителите от охраната се осъществява от министъра на правосъдието съгласно Раздел III т. 25 а) от Правилата, се посочва в заключението от проверката на ВКС.

Според проверката на ВКС РД "Охрана - София" е допуснала груби нарушения на правилата, като освен това е допуснала наемателя в части от сградата, които не попадат в договора. Продуцентът е използвал за своите снимки не само фоайето и зала 5 на партера, които са предмет на наемния договор, но и: 1. Централното стълбище едно рамо; 2. Фоайе втори етаж пред зали от 7 - 14; 3. Фоайе четвърти етаж пред зала от 22, 23, 24. Заради това и ВКС ще преизчисли наемната цена и ще предяви претенции за допълнителни 2.527 лв.

Лозан Панов прилага и списък на договорите, които са сключени до този момент от 18.202018 г. Това са четири договора, от които единият запис още не е осъществен.

Приходите от отдаването на площи в Съдебната палата се изразходват от ВСС за поддръжка на сградата, която е недвижима културна ценност. В рамките на 5-дневния срок ВКС е предоставял договора на Дирекция "Бюджет и финанси" към Висшия съдебен съвет за издаване на първичен счетоводен документ.

Следователно представляващият ВСС е бил уведомяван за сключването на всеки един от договорите. До този момент от страна на ВСС не е имало възражения относно представителната власт, компетентността, капацитета и интегритета на главния секретар на ВКС в качеството му на пълномощник на административния ръководител да сключва договори.