Софийският районен съд върна на длъжност директорката на Детска градина № 164 "Зорница" в София. Мотивът е, че Мариана Иванова е страдала от заболяване, при което се ползва предварителна закрила при уволнение - необходимо е разрешение на Инспекцията по труда. В случая обаче такова разрешение не е искано.

Съдът е постановил, че преди Иванова да бъде отстранена от длъжност, е трябвало да бъде запитана дали страда от такова заболяване. Тъй като това не е направено, са отхвърлени доводите на обвинението, че тя е укрила заболяването си. Според съда законът не задължава Иванова да представи на кмета постановеното в нейна полза решение на ТЕЛК.

Родители защитават директорката на неизрядната детска градина

Родители защитават директорката на неизрядната детска градина

Директорката отрича всички обвинения

По тази причина съдът не разглежда доказателствата относно твърдените нарушения и спазването на процедурата по налагане на наказанието.

Припомняме, през декември 2017 г. Столичната община установи, че Мариана Иванова е приемала деца нерегламентирано в Детска градина №164 "Зорница". Тя беше дисциплинарно уволнена за констатираните нарушения.

От своя страна родители и служители излязоха на протест в защита на директорката, която отрече всички обвинения. Те заявиха, че уволнението й е "безпрецедентно".

Директорка и родители защитават детска градина от Чобанов

Директорка и родители защитават детска градина от Чобанов

Родители излизат на пореден протест в защита на уволнената директорка