Административният съд-София град е отказал да гледа делото по жалбата на "Демократична България" срещу забраната за видеонаблюдение и излъчване от броенето на бюлетините на парламентарните избори на 4 април. С решението на практика се оставя в сила забраната за видеозаснемане. 

Жалбата е срещу указанията за разработването и защита на личните данни, издадени на 26 февруари от Централната избирателна комисия (ЦИК) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с които на практика не се допуска заснемане на процеса на броене на бюлетините.

Според магистратите указанията на ЦИК не са нормативен административен акт и затова "не представляват и индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол".

ЦИК отказа видеонаблюдение за изборите, демократите се жалват в съда

ЦИК отказа видеонаблюдение за изборите, демократите се жалват в съда

Комисията залагала бомба в легитимното презареждане на българската демокрация

Според указанията що се отнася до обработването на лични данни правата и задълженията на застъпниците и наблюдателите са изрично ограничени в Изборния кодекс до право на пряка видимост на резултатите от гласуването, получаване на копие от секционния протокол и др. "При обработване на лични данни тези субекти не могат да излизат извън предвидените в Изборния кодекс права и задължения", се посочва в указанията.

Партия МИР против "скандалната" забрана за видеонаблюдение при броенето на бюлетини

Партия МИР против "скандалната" забрана за видеонаблюдение при броенето на бюлетини

Това било показателно за страха от провеждането на честни избори

Според съда указанията не създават права и задължения, а само разясняват права и задължения на участниците в процеса - техните права и задължения, създадени с други нормативни текстове, т.е., че само им посочват как се прилагат съществуващите правила.

Преди дни Върховният административен съд (ВАС) препрати разглеждането на казуса с видеозаснемането към Софийския административен съд, като се позовава на чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс, според който указанията на ЦИК не са актове, подсъдни на ВАС. Въпросният текст в ИК бе въведен в началото на 2019 г. и на практика ограничи възможностите за бързо разглеждане от ВАС на жалби по някои видове решения на ЦИК.

Слави Трифонов настоява за видеонаблюдение на преоброяването на гласовете на изборите

Слави Трифонов настоява за видеонаблюдение на преоброяването на гласовете на изборите

Изпратил е писмо до депутатите да внесат уточнение в закона

Жалбата е оставена без разглеждане, а Административният съд на София (АССГ) посочва, че определението му не подлежи на обжалване. Съдът обаче хем приема, че чл. 58 от Изборния кодекс не е приложим за тази жалба, хем същевременно прилага именно този текст, за да посочи, че определението е необжалваемо, като отказва да приложи общия ред по Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заради това вътрешно противоречие Демократична България ще оспорва определението на АССГ.

Припомняме, от "Демократична България" обжалват пред ВАС забраната за заснемане на бюлетините.

Медиите били видеонаблюдението на изборите

Медиите били видеонаблюдението на изборите

Според Тома Биков на машините за гласуване не бива да се гледа като на богове